ČESKÁ FIRMA POSTAVILA ČISTIČKU ODPADNÍCH VOD V MONGOLSKU

Česká firma Khaanzaa, která se přes 30 let specializuje na sektor vodohospodářství, postavila v mongolské provincii Suchbátar novou čističku odpadních vod. Podle velvyslance Jana Vytopila „vodohospodářství a odpadní průmysl dlouhodobě patří mezi perspektivní obory podnikání v Mongolsku“.

Foto: Khaanzaa

Khaanzaa není v Mongolsku neznámý pojem, jako jedné z mála českých firem se jí podařilo na mongolském trhu úspěšně etablovat již před více než deseti lety. Firma v zemi realizovala několik desítek vodohospodářských projektů. Jedním z největších je například vybudování nové čističky odpadních vod a studny s čerpadlem podzemní vody pro nové ulánbátarské mezinárodní letiště NUBIA v letech 2014–2017. Dalším je zakázka z let 2017– 2020 pro největší měděno-zlatý důl v zemi Oju Tolgoj. V rámci ní se rozšířila kapacita stávající čističky odpadních vod na dvojnásobek a modernizovala se čistící technologie ze sekvenčního dávkového reaktoru (SBR) na membránový bioreaktor (MBR).

Poslední ze seznamu realizací Khaanzy vznikla podpisem smlouvy v říjnu 2021 s Úřadem guvernéra Suchbátaru. Zakázka pro somon Suchbátar v sobě zahrnovala:

  1. výstavbu čističky komunálních vod s kapacitou 100 m3/den,
  2. zřízení vodárny zásobující místní obyvatele pitnou vodou o objemu 50 m3/den,
  3. výstavbu kanalizační sítě odpadních vod v délce přes tři km,
  4. výstavbu dvou lagun na vyčištěnou vodu a kalové pole,
  5. instalaci vnější i vnitřní elektrické sítě,
  6. automatizaci instalovaných zařízení.

První stavební práce započaly ihned po uzavření smlouvy v říjnu 2021 a byly dokončeny v září 2022. V další fázi se testovala funkcionalita instalovaných technologií a probíhala intenzivní školení místních operátorů. Projekt byl předán vedení somonu loni na konci prosince. Celková hodnota zakázky se vyšplhala na 11 milionů korun.

Foto: Khaanzaa

KANCELÁŘ I TOVÁRNA V MONGOLSKU

O úspěších společnosti Khaanzaa v Mongolsku svědčí také její stálá přítomnost v zemi formou kanceláře s několika zaměstnanci a továrna na montování větších technologických celků. „Za úspěchem naší firmy v Mongolsku stojí především aktivní přítomnost na zdejším trhu, přizpůsobení obchodní strategie místnímu prostředí, trpělivost a kvalitní technologie s vysokou přidanou hodnotou,“ dodává Petr Novotný, majitel firmy Khaanzaa.

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Khaanzaa v Mongolsku úspěšně realizuje nejenom komerční, ale také rozvojové projekty v rámci programů České rozvojové agentury. Tyto programy jsou z pohledu ekonomické diplomacie vhodným nástrojem jak propojit udržitelný ekonomický rozvoj v rozvojových zemích s obchodem. Českým firmám to přináší unikátní obchodní příležitosti se sníženým rizikem ztráty vynaložených prostředků.

Vodohospodářství patří mezi rozvojové priority mongolské vlády a regionálních správ, které usilují o zabezpečení nových zdrojů pitné vody, jejich ochrany a vybudování příslušné infrastruktury pro rychle rostoucí Ulánbátar a další provincie. Díky tomu mohou v tomto odvětví najít své uplatnění české technologie i know-how.

Vardan Khachatryan, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět