Česká firma postaví za peníze EBRD čistírnu odpadních vod v Kyrgyzstánu

České firmy se prosazují na středoasijském trhu i v rámci projektů financovaných mezinárodními finančními institucemi. Příkladem může být společnost Khaanzaa, která vyhrála tendr Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) na čistírnu odpadních vod pro město Kara Suu na západě Kyrgyzstánu.

Ilustrační foto Shutterstock

Řešení pro Kara Suu, které navrhla firma Khaanzaa, vychází z požadavku vysoké kvality vyčištěné vody při současné minimalizaci provozních nákladů a elektrické energie. Česká firma dodává vlastní technologické řešení od projektu po výstavbu, předání a zaškolení místního personálu jako investici „na klíč“ s využitím řady komponentů českých subdodavatelských firem. Navržené uspořádání kaskádního typu využívá princip postupně zatěžované aktivace a pracuje s úsporným kontinuálním aktivačním systémem, který v maximální míře využívá energii obsaženou v organických látkách v odpadní vodě. Projekt EBRD, realizovaný Khaanzaa, navazuje na výstavbu inženýrských sítí pro zabezpečení pitné vody a výstavbu kanalizace pro město. V první fázi, která potrvá dva roky, bude realizována čistírna odpadních vod pro 7800 obyvatel, postupně se bude rozšiřovat do plánované kapacity 23 tisíc uživatelů.

V případě Khaanzaa se nejedná o první projekt v Kyrgyzstánu, česká firma se již dříve podílela například na modernizaci čistírny odpadních vod v prominentním Sanatoriu Aurora v Issyk-Kulské oblasti Kyrgyzstánu, který byl částečně financován z české rozvojové pomoci v rámci programu B2B České rozvojové agentury.

Čistička odpadních vod realizovaná firmou Khaanzaa v Sanatoriu Aurora. Foto Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu

Sektor nakládání s vodou je v Kyrgyzstánu pro české firmy perspektivní zejména s ohledem na přírodní bohatství a potenciál ekoturistiky. Nedotčená středoasijská příroda, zejména vodní zdroje, však čelí také intenzifikaci zemědělství a zvyšujícímu se zájmu cestovatelů o Kyrgyzstán.

Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu je aktivní v podpoře podobných projektů českých firem. S ohledem na nevyužitý potenciál v daném sektoru proto plánuje v prvním pololetí letošního roku uspořádat oborové mise zaměřené na prezentaci českých zelených technologií v regionech Kyrgyzstánu v rámci projektu ekonomické diplomacie MZV ČR (PROPED) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Podrobnosti je možné získat u pracovníků obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví, commerce_nur-sultan@mzv.cz.

Olga Kalinová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět