ČESKÁ FIRMA POMÁHÁ ČISTIT ODPADNÍ VODY V TUNISKU

Česká firma In-Eco Team dodala filtr terciárního čištění odpadní vody zemědělskému rozvojovému sdružení GDA Sidi Amor v Tunisku. Malý lokální projekt je součástí programu rozvojové spolupráce „Česká republika pomáhá“, jeho letošní implementaci zajišťovalo Velvyslanectví ČR v Tunisu.

​Retenční nádrž propojená s filtrem. Foto: In-Eco Team

​Filtr je nyní zařazen do kaskády nádrží jako třetí stupeň čištění, zajišťující bezpečné přečištění odpadní vody tak, aby byla vhodná pro zemědělskou zálivku.

Tunisko bylo v roce 2020 vystaveno enormnímu hydrickému stresu, který ovlivňoval zemědělskou výrobu po větší část roku. Právě zálivka představuje 80 % celkové spotřeby měkké vody Tuniska. Národní strategie „Voda 2050“ se zaměřuje na recyklaci odpadové vody jejím terciárním přečištěním, pro které Tunisku chybí technologie. V roce 2019 zorganizoval zastupitelský úřad v Tunisu ve spolupráci s národní tuniskou agenturou pro enviromentální technologie CITET celostátní seminář o odpadovém hospodářství, na němž česká firma In-Eco Team svůj filtr představila tuniské odborné veřejnosti. Filtr je spojený s UV lampou garantující nezávadnost přečištěné vody pro zemědělskou zálivku.

​Filtr In-Eco. Foto: In-Eco Team

EKO VESNICE

GDA Sidi Amor je EKO vesnice, která hospodaří na ploše 200 hektarů a implementuje zde nové technologie čištění vody. Tyto technologie odzkouší a následně demonstruje jejich přidanou hodnotu pro udržitelnou ekologickou zemědělskou výrobu. Implementace projektu byla v roce 2020 zvlášť složitá kvůli epidemiologickým omezením v souvislosti s pandemií koronaviru.

Filtr je nyní na svém místě připravený k terciárnímu čištění, parametry vody na výstupu se však mohou analyzovat až na jaře 2021, kdy pomine období dešťů, které by ovlivnilo výsledky analýz vzorků. Cílem implementace malého lokálního projektu v Tunisku bylo poskytnout místním zemědělcům bezpečný zdroj zálivkové vody a současně vytvořit referenci pro následnou akvizici technologie filtrů In-Eco Team pro další uživatele v Tunisku. Řešením malého lokálního projektu Česká republika zároveň podpořila iniciativu Team Europe, která má pomoci zemím evropského sousedství překonat důsledky koronavirové krize. Program „Voda pro všechny“ je hlavní iniciativou Team Europe vyhlášenou Delegací Evropské unie v Tunisu.

Pavel Černý, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Tunisu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět