ČESKÁ FIRMA NAŠLA V TURECKU INVESTORA PRO SVÉ GENERÁTORY VODY

Česká společnost Ecoone Europe získala v Turecku strategického investora a partnera pro vlastní výrobu atmosférických generátorů vody. Jedná se o unikátní transfer know how, české technologie a vědeckého výzkumu s globálním potenciálem a využitím mimo jiné i pro humanitární a rozvojové projekty.

Ilustrační foto Shutterstock

Za podpory Generálního konzulátu ČR v Istanbulu vznikl společný česko-turecký podnik a moderní závod pro sériovou výrobu s kapacitami pro rozšíření a propojení s dalšími inovacemi společnosti Ecoone Europe. Turecko bylo vybráno na základě příznivých podmínek pro produkci, logistiku, a především dosah do zájmových regionů. Zahájení výroby je plánováno v druhé polovině tohoto roku.

Základní myšlenkou společného podniku je boj proti změně klimatu pomocí udržitelných projektů a zvýšení životní úrovně obyvatelstva v cílových regionech, a to pomocí projektů zacílených na potravinovou bezpečnost, ekonomickou soběstačnost, snižování emisí CO2, čistou vodíkovou energii a budování plovoucích měst i farem. Ecoone Europe má také patentovaný projekt pro kultivaci degradovaných půd pomocí rostlin zavlažovaných generátory atmosférické vody. Mohou tak vzniknout velkoplošné plantáže. Cíleným snižováním odrazu povrchu dojde i ke vzniku a zvýšení objemu srážek.

Zařízení pro plovoucí elektrárny

Společnost Ecoone Europe vyrábí také certifikované speciální pontony, které lze využít například pro ostrovní vodíkové elektrárny a off-grid výrobu v kombinaci s obnovitelnými zdroji, plovoucí přístavy nebo překladiště, a také plovoucí vlnolamy s vlastním kapacitním úložištěm uvnitř pontonů. Této unikátní technologie lze využít například pro plovoucí organické baterie u větrných elektráren.

René Daněk, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Istanbulu

Jakub Dluhosch, asistent ekonomického úseku, Generální konzulát ČR v Istanbulu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět