Česká firma Knights dodá mosty do Ghany

Česká společnost Knights uspěla v Ghaně. Ještě letos dodá do země padesát mostů pro ghanské ministerstvo silnic a dálnic. Projekt se rozjel poté, co letos v únoru parlament Ghany schválil poskytnutí vládní garance na pokrytí úvěru Československé obchodní banky (ČSOB) k financování výstavby prvních 50 kusů ocelových mostů dodaných firmou Knights.

Společnost Knights by do Ghany v průběhu několika let měla dodat celkem 200 mostů.

Celkový projekt společnosti Knights zahrnuje dodávku 200 kusů mostů, ale z důvodu limitovaných finančních prostředků je rozdělen do čtyř tranší po 50 mostech. Letos se očekává realizace první tranše v hodnotě 50 milionů eur s tím, že již v druhé polovině letošního roku chce vláda začít jednat o dalších dodávkách. Ghanská vláda chce tento projekt prezentovat jako plnění svých volebních slibů.
Dodávka malých a středních mostů z produkce společnosti MCE Slaný má pomoci jak zemědělskému sektoru, který se snaží o snadnější přístup k zemědělské půdě, tak i dopravnímu sektoru, jenž usiluje o efektivnější transport zemědělské produkce na prodejní a skladovací místa. Tento projekt je také v souladu s vládní prioritou usilující o dosažení soběstačnosti v produkci rýže a kukuřice v roce 2023. Vzhledem k tomu, že realizace dodávky je včetně inženýrských prací, nabídne tento projekt spoustu pracovních příležitostí i pro místní firmy.

Úspěch v silné konkurenci

Společnost Knights usilovala o realizaci projektu více než pět let, ale teprve s nástupem nové ghanské administrativy v lednu 2017 došlo k významnějšímu posunu. I přes velkou konkurenci firem z Polska, Španělska, USA a samozřejmě Číny se podařilo přesvědčit ministra silnic a dálnic Ghany Kwasi Amoako-Attu k návštěvě Česka. Ministr přijel v červnu 2018 na inspekci a jednání o finančních podmínkách. V návaznosti na úspěšnou cestu ministra byl projekt v prosinci 2018 schválen ghanskou vládou.  Vzhledem k nutnosti kontroly dalšího zadlužení země Mezinárodním měnovým fondem (MMF) musel ale vládní garanci schválit parlament, což se podařilo až koncem února 2019.

Asistence české ambasády

Zástupci zastupitelského úřadu ČR v Akkře asistovali při většině jednání expertů společnosti Knights a ministerstva silnic a dálnic, dlouhodobě lobbovali za přidělení této zakázky české firmě a doprovázeli ministra Amoako-Attu při jeho cestě do Česka..
Počátkem letošního dubna by měla být podepsána smlouva o dodávkách mezi Knights a ghanským ministerstvem silnic a dálnic a zároveň úvěrová smlouva mezi představiteli ČSOB a ghanského ministerstva financí.
Vzhledem k faktu, že Ghana chce v příštím období vystavět dalších 1300 mostů a nemá dostatek finančních prostředků, je projekt společnosti Knights vítaným řešením pro celý ghanský sektor infrastruktury. Poptávka po podobných projektech se zajištěným financováním se rýsuje i v dalších zemích západní Afriky.

Tomáš Zázvorka, obchodní rada, velvyslanectví České republiky v Akkře

 

Náměstek Martin Tlapa o exportu do Afriky