ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA LONI DOSÁHLA NEJVYŠŠÍHO ZISKU V HISTORII

Česká exportní banka loni podle předběžných výsledků poskytla vývozcům a investorům expandujícím do zahraničí úvěry a záruky v objemu 6,8 miliardy korun. To je o 40 % více než v roce 2022, třikrát více než v roce 2021 a téměř sedmkrát více než v roce 2020.

Společnost Transcon Electronic Systems z Frýdku-Místku získala zakázku na rekonstrukci pěti regionálních letišť v Senegalu. Česká firma ale fakticky postaví celá nová letiště. Celková výše kontraktu dosahuje161 milionu eur. Projekt financují Česká exportní banka a Komerční banka, pojistila ho státní exportní pojišťovna EGAP. Výstavba je založena na světově unikátním konceptu modulárních letištních systémů vyvinutém společností Transcon, který připomíná „letištní lego“.

Rekonstrukce pěti regionálních letišť v Senegalu je největším českým projektem v subsaharské Africe za posledních více než 60 let. Projekt má velký synergický efekt pro český průmysl – podílí se na něm téměř desítka dalších renomovaných českých firem. Na fotce kontrolní věž letiště Saint-Louis na severu Senegalu, jehož rekonstrukci dokončila společnost Transcon jako první. Foto: Transcon Electronic Systems

„Obchodně jsme tak zaznamenali nejlepší výsledek za posledních devět let,“ řekl generální ředitel České exportní banky Daniel Krumpolc. Bance se daří také finančně. Meziročně se jí podařilo zdvojnásobit zisk před zdaněním, a to z 530 milionů korun na více než jednu miliardu. Jedná se o historicky nejvyšší zisk ČEB od jejího vzniku v roce 1995.

NOVÉ PRODUKTY

K obchodnímu růstu pomohly exportní bance i nové produkty pro vývozně orientované podniky, které představila v březnu 2023. ČEB je tak nyní schopna podpořit české firmy, u kterých export představuje alespoň čtvrtinu ročních tržeb, a které chtějí posílit svou mezinárodní konkurenceschopnost. Takovým firmám může ČEB poskytnout úvěry, bankovní záruky a další produkty zaměřené na investice do nových technologií, digitalizace a automatizace, snižování energetické náročnosti nebo nákup surovin a subdodávek.

Produktová nabídka ČEB je nyní obdobná jako nabídka zahraničních exportních bank a agentur, které podporují vývoz v konkurenčních ekonomikách. Nové produkty pro vývozně orientované podniky tvořily v roce 2023 téměř 40 % nově uzavřených obchodů.

„Daří se nám pokračovat v procesu proměny ČEB v moderní a aktivní finanční instituci, která klientům a partnerům nabízí řešení a přidanou hodnotu,“ komentoval výsledky banky za rok 2023 generální ředitel Daniel Krumpolc. Od jeho příchodu v březnu 2022 prošla ČEB významnou personální a nákladovou restrukturalizací. Například v porovnání s předcovidovým rokem 2019 snížila počet zaměstnanců o pětinu (ze 140 na 118) a přitom svou obchodní činnost navýšila sedminásobně z přibližně jedné miliardy na sedm miliard. Na svůj provoz nedostává exportní banka od státu žádné dotace.

PODPORA STRATEGICKÝCH SEKTORŮ EKONOMIKY

„Podpora strategických sektorů ekonomiky, jako je například energetika – a to včetně jaderné –, letectví nebo obranný a bezpečnostní průmysl, patří mezi naše priority. Nejsme konkurencí komerčního bankovního sektoru, ten v řadě případů doplňujeme. Jsme připraveni tam, kde komerční banky nemohou z důvodu svých korporátních politik klientům nabídnout řešení. V žádném případě nejsme jakousi bankou polední záchrany – financujeme pouze návratné transakce s dobrým kreditním profilem,“ popisuje strategii ČEB generální ředitel Krumpolc.

Společně s Komerční bankou například ČEB financuje největší projekt českých firem v Africe za poslední desetiletí – rekonstrukci regionálních letišť v Senegalu společností Transcon Electronic Systems. Banka také spolufinancuje vývoz leteckých motorů společnosti GE Aviation Czech nebo zahraniční expanzi a akvizice předních českých firem v oblasti logistiky (Eurowag – W.A.G. payment Solutions), energetiky, strojírenství, ale i IT.

ČEB podporuje i tradiční sektor mobility a výroby dopravních prostředků, umí ale podpořit i transakce v netradičních segmentech, jako je například divadelní a jevištní technika (Gradior Tech). Mezi klienty exportní banky patří i řada českých společností ze sektoru obranného a bezpečnostního průmyslu.

Česká exportní banka se podílí na zahraniční expanzi české skupiny Eurowag, která je evropským lídrem v oboru řešení plateb a mobility v komerční silniční dopravě. ČEB se poskytnutím úvěru na investice v zahraničí přidala do významné klubové transakce. Celková výše víceúčelového úvěru konsorcia předních evropských bank se splatností pěti let, který je určen na refinancování stávajících úvěrů a financování investičních a akvizičních záměrů skupiny Eurowag, dosahuje 565 milionů eur.

Skupina Eurowag byla založena v roce 1995. Svým klientům nabízí komplexní řešení – od správy vozového parku, platby mýta, tankovacích karet a refundace daní až po parkoviště, v nichž řidiči najdou důstojné zázemí pro svůj povinný odpočinek na cestě. Služeb a technologií Eurowagu využívají zákazníci ve více než třiceti zemích světa. Foto: Eurowag

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Bance se v uplynulém roce také dařilo dále snižovat objem nevýkonných pohledávek (NPL) ve svém portfoliu, a to až na úroveň 1 %. Ještě v roce 2019 přitom nevýkonné pohledávky činily více než třetinu jejího portfolia.

Nad očekávání se ČEB daří vymáhat pohledávky i v Ruské federaci. Od vpádu Ruska na Ukrajinu (24. února 2022) se podařilo zajistit úhradu splátek od dlužníků v objemu 2,8 miliardy korun. Před začátkem války byla celková expozice ČEB v Rusku na úrovni přesahující 4 miliardy korun, aktuálně činí 1,4 miliardy korun, podařilo se ji tedy snížit o
65 %. Z šesti aktivních obchodních případu v Ruské federaci v roce 2022 zbývá exportní bance už jen jeden.

INTEGRACE S NÁRODNÍ ROZVOJOVOU BANKOU

V listopadu minulého roku rozhodla vláda o zahájení integračního procesu ČEB s Národní rozvojovou bankou (NRB). ČEB by se tak v horizontu 18 měsíců měla stát 100% dceřinou společností NRB. Transakce přinese  vytvoření kapitálově silné skupiny pro realizaci podpory malých a středních podniků, exportu a financování infrastrukturních projektů a významné zvýšení úvěrové a záruční kapacity NRB o desítky miliard korun bez dodatečných nákladů pro státní rozpočet. ČEB bude i nadále působit jako regulovaná banka a exportní úvěrová agentura (Export Credit Agency, ECA), specializovaná na exportní financování.

Česká exportní banka nabízí specializované finanční produkty a služby související s vývozem výrobků, služeb a technologických celků i investicemi a expanzí českých firem do zahraničí. Nově také umí podpořit české firmy, které investují do modernizace a posilování své mezinárodní konkurenceschopnosti. Banka vznikla v roce 1995 a od té doby podpořila přes 1900 obchodních případů ve více než 94 zemích světa v objemu přesahujícím 390 miliard korun.

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět