ČESKÁ APLIKACE ZÁCHRANKA DOBÝVÁ EVROPU – OD LÉTA BUDE POMÁHAT I V BAVORSKU

Úspěšná česká aplikace Záchranka, která nabízí jedinečné řešení při předávání informací o zraněných osobách záchranným službám a pomohla již tisícům uživatelů v kritických situacích, se stále více prosazuje také v zahraničí. V kooperaci s Bavorským červeným křížem a Nadací Vodafone má být v létě tohoto roku spuštěna bavorská verze. Bavorsko se tak má stát vstupní branou aplikace do Německa.

Foto: Pixabay

Aplikaci Záchranka vynalezl Filip Maleňák při studiu oboru biomedicínské techniky a bioinformatiky na Vysokém učení technickém v Brně. Tématem jeho bakalářské práce v roce 2012 byla problematika předávání informací o poloze zraněných osob při komunikaci se záchrannou službou. V té době již chytré telefony sice disponovaly GPS navigací, nedovedly však souřadnice polohy jednoduše předat záchranným službám. Maleňák ve své práci navrhl řešení pro předávání těchto informací – aplikaci do chytrého telefonu. Do aplikace uživatel zadá své jméno, kontakty na blízké osoby a základní zdravotní údaje, jako například onemocnění srdce. Při hovoru se záchrannou službou operátor tato data vidí na svém počítači, zároveň je záchranné službě odeslána informace o poloze zraněné osoby.

Po úspěšném obhájení bakalářské práce Filip Maleňák představil svůj nápad na zdravotnické konferenci v Mikulově. Odbornou a finanční pomoc obdržel od Pavla Müllera, jehož firma v té době provozovala vrtulníky pro českou záchrannou službu, Generali Českou pojišťovnu a Jihomoravský kraj. Partnerem projektu Záchranka se v klíčový okamžik stala Nadace Vodafone, v jejíž soutěži Maleňák zvítězil v kategorii aplikace pro lepší svět. Po několikaletém vývoji se aplikace naplno spustila na celém území České republiky v polovině roku 2016.

VÍCE NEŽ DVA MILIONY UŽIVATELŮ

Dnes má aplikace Záchranka v České republice již více než 2 miliony uživatelů, funguje na chytrých telefonech a na chytrých hodinkách Apple Watch. Pro použití aplikace není nutné internetové připojení, ale pouze mobilní signál a GPS. Aplikace je přímo napojena na systémy záchranných služeb a Horské služby. Když uživatel stiskne nouzové tlačítko, je vytočeno číslo 155 a zároveň je záchranářům odeslána nouzová zpráva s polohou a dalšími informacemi o volající osobě. V případě, že se osoba v nouzi nachází v horách, aplikace Záchranka to podle GPS signálu sama rozpozná a odešle nouzovou zprávu také horské službě v dané oblasti. Aplikace takto již pomohla tisícům uživatelů.

Jedním z příběhů, které se pojí se Záchrankou, byla havárie ženy na sněžném skútru v noci v Krkonoších. Žena si přivolala pomoc přes aplikaci, která rozpoznala, že je volající v horách a odeslala informace o poloze ženy jak zdravotnické záchranné službě, tak i horské službě. Po ošetření horskou službou už čekala na ženu sanitka záchranné služby na nejbližším možném místě. Bez aplikace by žena bývala musela přemýšlet, zda volat záchrannou nebo horskou službu a obě složky by si poté musely informace složitě předávat.

ŘADA DALŠÍCH FUNKCÍ

Aplikace Záchranka nabízí také řadu dalších funkcí. Jednou z nich je tlačítko „Nemohu mluvit“, které je určeno pro případy, kdy zranění či situace volajícímu neumožňuje hlasově komunikovat s operátorem záchranné služby. Po stisknutí tohoto tlačítka osoba v nouzi vybere z tabulky s devíti nejčastějšími úrazy či nehodami ty, které se jí týkají. Následně je odeslána nouzová zpráva s údaji z profilu zraněné osoby, přesná GPS poloha a informace o úrazech, které dotyčná osoba vybrala z tabulky.

Pomocí tlačítka „Horská služba“ je možné se dovolat do nejbližší oblasti záchranářů horské služby, nachází-li se člověk v horách a není v ohrožení života, ale pouze se například ztratil nebo potřebuje radu ohledně lavinového nebezpečí. Ve funkci lokátor lze zjistit řadu informací, mimo jiné kde se přesně nacházíte a kde je nejbližší pohotovost, stanice horské služby, lékárna či automatizovaný externí defibrilátor. Dále aplikace upozorňuje také na nenadálé krizové situace na vybraném území pomocí tzv. push notifikací. Funguje tak jako jedna z možných cest tzv. reverzní tísňové linky a vhodně doplňuje jiné zákonné prostředky. Nástroj je napojen a využíván ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem pro informování o aktuálním ohrožení života nebo zdraví na vybraném území.

RAKOUSKO, MAĎARSKO, SLOVENSKO… A VELKÝ ZÁJEM V BAVORSKU

Ředitel Záchranky Filip Maleňák stále pracuje na dalším rozšíření funkcí. Aplikace nyní plně funguje kromě území České republiky také v Rakousku, Maďarsku a ve slovenských horách, kde je pokryta oblast působnosti Slovenské horské záchranné služby. V plánu je expanze do dalších zemí a regionů – mimo jiné také do Bavorska.

V Bavorsku projevil velký zájem o využití aplikace Záchranka Bavorský červený kříž. Bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi aplikací Záchranka, Bavorským červeným křížem a Nadací Vodafone. Aktuálně probíhá vývoj bavorské verze aplikace Záchranka pod názvem „Notruf Bayern“ s napojením na záchranné systémy Bavorského červeného kříže. Aplikace by měla být v Bavorsku spuštěna v létě tohoto roku. Stejně jako u české verze bude při stisknutí nouzového tlačítka zahájen hovor se záchrannou službou a zároveň odeslána nouzová zpráva s polohou a dalšími informacemi o volající osobě. Dále bude mimo jiné také možné využít tlačítko „Nemohu mluvit“ a aplikace bude nabízet sekci s instrukcemi Bavorského červeného kříže k poskytnutí první pomoci. V zimě 2023/2024 je naplánována v rámci updatu aplikace integrace modulu pro využití v horách (Bergwachtmodul), pomocí kterého bude umožněna komunikace s Bavorskou horskou službou a získávání relevantních informací, například o lavinovém nebezpečí.

„Mezinárodní přesah celého projektu považuji za jednu z nejdůležitějších funkcionalit. Záchranka je dnes jedinečným nástrojem v rámci celé EU, který umožňuje efektivní přivolání pomoci lidem napříč čtyřmi státy bývalého Rakousko-Uherska. Zapojení Bavorska je dalším logickým krokem. Spolupráce s Bavorským červeným křížem si velmi vážím a celý náš tým se těší na spuštění aplikace Notruf Bayern,“ uvedl ředitel Záchranky Filip Maleňák.

AMBICE V DALŠÍCH ZEMÍCH

Po úspěšné implementaci v Bavorsku plánuje Maleňák rozšíření aplikace Záchranka do dalších německých spolkových zemí a řady dalších států –  aplikace má být v budoucnu k dispozici mimo jiné také v Albánii, v Egyptě nebo v rumunských a v italských horách. Tým záchranky pracuje nejen na vývoji nových verzí aplikace pro zahraniční partnery, ale také na napojení na jiné již provozované aplikace. To vše za účelem dosažení přeshraniční funkcionality Záchranky bez nutnosti stahování zahraničních aplikací, jako je tomu nyní například mezi Českem a Rakouskem.

Petr Janoušek, ekonomický expert, Generální konzulát ČR v Mnichově

Lukáš Opatrný, ekonomický konzul, Generální konzulát ČR v Mnichově

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět