Česká a moravská vína: zaostřeno na Kanadu

Čeští a moravští vinaři mají nové možnosti, jak proniknout na kanadský trh. Umožní jim to celoroční podpůrný program zaměřený na uvedení a prezentaci vín v kanadské provincii Prince Edward Island, který letos v říjnu vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Ottawě, kanadskou společností Bines and Vines Czech Imports a Svazem vinařů ČR.

Tuzemská vinařství mají poprvé velkou příležitost nabídnout svá vína kanadskému zákazníkovi a zároveň vytvořit povědomí o svých vinařstvích a samotném vinařském průmyslu v ČR. Obsahem celoročního programu budou vzdělávací, marketingové a propagační aktivity zaměřené na místní vinařské influencery a zákazníky.

Program prezentace moravských a českých vín v Kanadě bude probíhat od října 2019 po dobu přibližně jednoho roku. Může se do něj přihlásit každé české vinařství, registrační poplatek se neplatí. Vinařství musí poskytnout místní kontrolní komisi Prince Edward Island Liquor Control Commmission (PEI/LC) vzorky k degustaci a zároveň zajistit jejich přepravu do Kanady (koordinace přepravy je zajištěna).

Věříme, že účast na tomto programu bude skvělou zkušeností a zároveň možností, jak úspěšně prezentovat právě tuzemská vína na zajímavém a perspektivním kanadském trhu.

Kontaktní osobou na Velvyslanectví ČR v Ottawě je ekonomický diplomat Jan Kubačka, email: jan_kubacka@mzv.cz.

JAN KUBAČKA, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Ottawě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět