ČEŠI ZAJISTÍ 3D MAPOVÁNÍ V GRUZII

Česká firma CheckTerra úspěšně proniká na gruzínský trh. Pro společnost Georgian Water and Power bude provádět 3D mapování výkopových prací. Tuto spolupráci se podařilo dojednat díky kombinaci projektu ekonomické diplomacie a rozvojové spolupráce.

Společnost Georgian Water and Power dodává vodu pro hlavní město Tbilisi. Ilustrační foto: Shutterstock

Stav gruzínské infrastruktury

Gruzie má vzhledem ke své turbulentní novodobé historii značně zanedbanou veřejnou infrastrukturu. To se týká nejenom silnic, dálnic či železnice, ale také vodohospodářských zařízení, kanalizace apod. V posledních letech se země snaží tento dluh snížit, a proto je v gruzínských městech ve velké míře opravováno například vodovodní a kanalizační potrubí.

Zde se však gruzínští technici a dělníci potýkají s častým nedostatkem přesné dokumentace, a tak v praxi často až do kopnutí do země nevědí, co se pod jednotlivými ulicemi skrývá. Aby do budoucna zamezili tomuto stavu, snaží se gruzínské společnosti při každých výkopových pracích nyní všechnu infrastrukturu přesně zaměřit.

Projekt ekonomické diplomacie

Velvyslanectví ČR v Gruzii, které vycházelo z poznatků o situaci a příležitostech v Gruzii, zorganizovalo v říjnu 2019 vodohospodářský PROPED – Projekt ekonomické diplomacie zaměřený právě na tento sektor. České firmy z oboru tak měly možnost prezentovat své výrobky a služby pro gruzínské státní i soukromé firmy, které se vodohospodářstvím zabývají.

Na jedné z takových prezentací v Tbilisi a následné recepci bylo dojednáno partnerství mezi firmou CheckTerra a společností Georgian Water and Power. Ta dodává vodu pro celé hlavní město Tbilisi – tedy pro třetinu obyvatel země. CheckTerra následně požádala o podporu projektu z prostředků Czech – UNDP Challenge Fund. V rámci tohoto projektu CheckTerra nyní dodává firmě Georgian Water and Power technické zařízení na snímání výkopových prací. Po příslušném zaškolení místních pracovníků bude poté CheckTerra dodávat podrobné 3D snímky jednotlivých výkopů. Jakékoli další práce na daném místě budou poté jednodušší, neboť bude přesně známo, kde se nacházejí jednotlivé inženýrské sítě.

Diplomacie, rozvojová pomoc i byznys

Výše zmíněný případ firmy CheckTerra je příkladem propojení ekonomické diplomacie, rozvojové spolupráce a byznysu. Díky projektu PROPED se tato konkrétní firma zkontaktovala se svým obchodním partnerem v Gruzii a díky rozvojovému programu začala vlastní spolupráce. Celkově tak byly vytvořeny podmínky pro úspěšnou obchodní spolupráci.

S postupnou obnovou infrastruktury je v Gruzii velký potenciál pro české firmy nabízející high-tech služby v oblasti obnovy infrastruktury – gruzínské firmy je totiž většinou nenabízejí. Z tohoto důvodu se Velvyslanectví ČR v Gruzii bude na tento segment i do budoucna zaměřovat.

Jiří Preclík, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Tbilisi

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět