Češi školí kadety Malaysian Airlines

Firma Czech Aviation Training Centre (CATC) zahájila v Praze pilotní výcvik devatenácti malajsijských kadetů pro Malaysian Airlines. Během dvou let absolvují integrovaný výcvik ATP(l) (Integrated Airline Transport Pilot Course) pro letadla, na jehož konci budou splňovat požadavky pro výkon práce obchodního pilota dopravních letadel.

Ilustrační foto: Shutterstock

V rámci studia projdou vybraní kadeti Malaysian Airlines roční teoretickou průpravou ze čtrnácti předmětů týkajících se letectví (celkem 750 hodin teoretické výuky), které završí zkouškou ATPL (Airline Transport Pilot Licence) teorie na ÚCL (Úřad Civilního letectví ČR). Druhý rok absolvují praktickou část výuky na jednomotorových i dvoumotorových vrtulových letadlech v Hradci Králové, celkem nalétají 194 letových hodin. Pro tento výcvik, který je prováděn pro leteckou společnost Malaysian Airlines, vybíraly malajsijské aerolinky studenty z celkem 6000 uchazečů. Do Česka poslaly ty nejlepší. Výcvik je zprostředkován partnerskou společností Skyvax. Do projektu se také zapojila malajsijská ambasáda v Praze, která pomohla zajistit ubytování a stravování kadetů.

Celý projekt je podporován a financován státní agenturou pro vzdělání Majlis Amanah Rakyat (MARA), těší se tudíž zájmu malajsijských institucí a dalších zúčastněných ministerstev. Náklady na školení pilotů se pohybují řádově kolem dvou milionů korun za jednoho kadeta, celkové náklady činí za tuto první skupinu 40 milionů korun. Jde o mimořádný úspěch firmy CATC, která je navíc jako jediná v Evropě oprávněna od malajsijského úřadu civilního letectví cvičit tamní piloty.

Letečtí kadeti z Malajsie projdou náročnou průpravou. Foto: Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur

Pro účast CATC v tomto projektu bylo klíčové přesvědčit malajsijské orgány o kompetentnosti organizace, kvalitě výcvikového programu, adekvátnosti používaných výcvikových zařízení a v neposlední řádě i o schopnost zajistit potřebné zázemí pro studenty v Česku. Hlavní roli v tomto směru hrál malajsijský úřad civilního letectví, který spolu s leteckou společností Malaysian Airlines provedl v CATC audit a rozhodl udělit české společnosti oprávnění cvičit malajsijské piloty.

Malajsijská strana vyjádřila spokojenost se zajištěním a dosavadním průběhem výcviku, proto již dnes CATC jedná o tom, že v průběhu roku 2019 vyšle na kadetský výcvik do Prahy další dvě skupiny kadetů po dvaceti studentech. Zajímavostí je, že polovina studentů budou ženy.

Renata Brandstätterová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví České republiky v Kuala Lumpur

 

Náměstek Tlapa o exportu do Indonésie a na Filipíny

Ekonomický diplomat z ambasády v Bangkoku o exportních příležitostech v Thajsku