ČEŠI PŘEDSTAVILI MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE S TCHAJ-WANEM V PRECIZNÍM ZEMĚDĚLSTVÍ

Česká ekonomická a kulturní kancelář (ČEKK) v Tchaj-peji uspořádala v polovině dubna webinář, který sloužil jako platforma odborníkům z řad univerzit, výzkumných institutů a firem pro sdílení znalostí a zkušeností z oblasti chytrého zemědělství a zároveň jako nástroj pro propojení potenciálních partnerů pro podání společných návrhů projektů do veřejné soutěže Technologické agentury České republiky (TA ČR).

Ilustrační foto: Shutterstock

Akce představující další úspěšný projekt na podporu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR přilákala pozornost šedesátky účastníků. Virtuální setkání na téma „nové zemědělství“ ČEKK zorganizovala ve spolupráci s tchajwanským ministerstvem vědy a technologií (MOST).

Téma „nové zemědělství“ představuje vedle zelených energií, kybernetické bezpečnosti, využití AI, zdravotní péče a biomedicíny jednu z tematických oblastí podporovaných ze strany MOST v rámci 3. veřejné soutěže mezinárodního programu DELTA II. Radana Díťová z Technologické agentury ČR seznámila účastníky blíže s podmínkami veřejné soutěže, která konkrétně naplňuje partnerství TA ČR s MOST a ministerstvem hospodářství. Program TA ČR podporuje projekty firem a výzkumných organizací v aplikovaném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

PREZENTACE INOVATIVNÍCH ŘEŠENÍ

Dvanáct expertů z akademické a privátní sféry představilo své nejnovější výzkumné úspěchy z oboru precizního zemědělství. Jejich inovativní řešení často reagují na současné globální výzvy, jako jsou oteplování, degradace půdy, nedostatek vody i lidských zdrojů, stárnoucí obyvatelstvo nebo škody způsobené pesticidy a chemickými hnojivy. Evropská unie tuto problematiku reflektuje ve strategii „Farm to Fork“ v rámci tzv. Zelené dohody pro Evropu a Tchaj-wan ji řeší podobnou iniciativou „Farm to Dining Table“. Cíle mají stejné – udržitelný potravinový systém zaručující kvalitní, bezpečnou a výživnou potravu. 

Zástupci firem představili své dovednosti z oblasti vyhodnocování výnosového potenciálu úrody, monitorování plodin, kontroly chorob, škůdců a závlahy na základě využívání umělé inteligence, IoT senzorů, dat dálkového průzkumu Země či konceptu digitálního dvojčete. Zájem vzbudil rovněž chytrý systém pro management farem díky cloudovým a mobilním aplikacím umožňující efektivní správu zemědělských dat.

Dalším nosným tématem prezentací firem, univerzit i výzkumných ústavů bylo využití robotů včetně dronů, které již neoddělitelně patří do moderního zemědělství. Experti sdíleli znalosti a zkušenosti s technologiemi 4.0, s Machine Vision a AI v oblasti monitoringu zdraví dobytka, dojení či bezkontaktního vážení prasat, dále se senzorickou platformou vyhodnocující teplotu vzduchu a půdy, vlhkost, světlo či hodnotu PH, a také s identifikací a klasifikací plodin na základě využití AI.

Vývoj automatizovaného trasovacího systému divokých ptáků, inteligentní metoda pro pěstování rýže, testování a vyhodnocování vlastností půdy a hnojiva na míru představovaly další oblasti zájmu. Univerzity mají rovněž zkušenosti s mezinárodní spoluprací a pochlubily se výzkumem ve spolupráci s Kambodžou, Malajsií, Myanmarem, Indonésií a Filipínami v oblasti zpracování banánů, kokosových ořechů a palmového oleje aj.

Jedna z firem inspirovala účastníky webináře aeroponií, která je založena na dostatečném přístupu vzduchu ke kořenovému systému a je plně bezsubstrátová, čímž odpadá riziko veškerých chorob způsobených mikroorganismy v půdě. Aeroponie tak reaguje na problémy spojené s klimatickými změnami, které mimo jiné přinášejí velké sucho a degradaci půdy, a představuje udržitelné řešení z pohledu úspory vody, energie a prostoru. S ohledem na nenáročnost této metody firma spolupracuje se základními školami, kde se děti učí, jak pěstovat a pečovat o zeleninu.

Posluchačstvo bylo velmi rozmanité a virtuální setkání vzbudilo pozornost odborníků a PhD. studentů z dalších univerzit, zástupců firem, Chinese International Economic Cooperation Association (tchajwanský partner Svazu průmyslu a dopravy ČR), Ministerstva zemědělství ČR, tchajwanského ministerstva hospodářství a dalších.

Marie Leflerová, vedoucí vědeckotechnologického úseku, Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět