ČEŠI POMÁHAJÍ V MOLDAVSKU LIKVIDOVAT PŮDU ZAMOŘENOU ROPNÝMI LÁTKAMI

Řada míst v Moldavsku se potýká s masivním znečištěním podzemních vod ropnými látkami. Patří mezi ně i obce Lunga a Mărculeşti, v jejichž blízkosti bylo přes půl století vojenské letiště. S dekontaminací vod tu již deset let pomáhá v rámci projektu České rozvojové agentury (ČRA) firma Dekonta.

Ilustrační foto Shutterstock

V těsném sousedství obcí Lunga a Mărculeşti fungovalo od roku 1957 do počátku devadesátých let vojenské letiště. Nedostatečné zajištění při nakládání s pohonnými hmotami a nevhodná manipulace způsobily jejich rozsáhlé úniky a následně poškození zdrojů pitné vody v okolí, což nyní představuje nepřípustné riziko pro zdraví obyvatel a životní prostředí. Kontaminace podzemních vod ohrožuje nejen obyvatele zmíněných obcí, ale také další lokality po proudu řek Răut a Dněstr, které mohou být zasaženy kontaminací v případě, že se nezabrání jejímu šíření.

Česká rozvojová agentura financuje již čtvrtou fázi projektu, celkovým cílem intervence je odstranění masivního znečištění podzemních vod ropnými látkami v oblasti obcí Lunga a Mărculeşti. Projekt realizuje česká firma Dekonta s využitím českých technologií. Během 10 let bylo do celého projektu investováno více než 2,6 milionu eur. Celkem bylo dosud odstraněno více než 50 tun ropného produktu.

Letiště v Marculesti dnes funguje v civilním režimu, jeho okolí ale zůstává zamořené ropnými produkty. Foto International Airport Marculesti

Nová technologie v praxi

V rámci předchozích fází projektu probíhala instalace čerpacích stanic a následné čerpaní znečištěných podzemních vod. Sanační stanice byly předány Ministerstvu životního prostředí Moldavska, které se zavázalo hradit následný provoz stanic při dalším čerpání nebezpečných látek. Aktuální závěrečná fáze projektu probíhá od dubna 2022 do konce tohoto roku s rozpočtem téměř 80 tisíc eur. Projekt realizuje Dekonta ve spolupráci s Hydrogeologickou expedicí Moldavska (EHGeoM) a Mezinárodním letištěm v Marculesti, Do realizace se zapojily také české společnosti ISATech a Geotechnika, které dodaly unikátní technologii a mají značné zkušenosti s aplikováním hydraulického štěpení v terénních podmínkách.

Hlavním výstupem této etapy je ověření účinnosti inovativní sanační technologie (hydraulické štěpení) pro možné zefektivnění dalších sanačních prací. V rámci projektu proběhla pilotní zkouška hydraulického štěpení a další nápravná opatření ke snížení znečištění. Bylo zajištěno financování a technická i odborná podpora provozu sanačních systémů, které byly vybudovány v předchozích fázích projektu. V závěru projektu bude vypracována studie o využití nebo odstranění odloučeného ropného produktu.

Díky projektu docházelo po několik let k přenosu českých zkušeností a financování sanačního zásahu, který zabraňuje kontaminaci rozsáhlého území. Firma Dekonta v Moldavsku již dříve realizovala projekty zaměřené na vývoz pesticidů nebo rekultivace skládek. Projekty byly financovány v rámci oficiální české rozvojové spolupráce a také prostřednictvím dalších mezinárodních donorů.

Kateřina Šilhánková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Kišiněvě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět