Češi naučili kambodžské farmáře stavět solární sušičky

Čeští experti naučili kambodžské farmáře stavět inovativní solární sušičky. Postaral se o to jednoletý projekt Mendelovy univerzity na podporu technického vzdělávání, zaměstnanosti a exportu, který byl financován z prostředků Czech-UNDP Challenge Fundu.

Projekt financovaný agenturou OSN realizovala Mendelova univerzita. Foto Velvyslanectví ČR v Phnompenhu

Kambodžští řemeslníci dokončili výrobu tří pilotních sušiček, přestože se pro ně jednalo o zcela novou technologii. Místní účastníci byli vybráni a proškoleni ve výrobě zařízení, jeho provozu a údržbě. V rámci školení získali širokou škálu znalostí a dovedností, přičemž se výrazně zvýšila jejich uplatnitelnost na trhu práce. Konečný produkt – solární sušičky – byly předány třem zemědělským komunitám, tak aby je místní zemědělci, nyní kvalifikovaní ve zpracování ovoce, mohli používat i po skončení projektu. Místní zemědělci byli seznámeni s touto novou technologií a proškoleni v oblasti výroby, balení a skladování. Sušením ovoce se zvýší přidaná hodnota produkce farmářů i prodejní cena na trhu.

Projekt „Zahájení výroby českých inovativních solárních sušiček v Kambodži“ přispívá k udržitelnému zemědělství mimo jiné rozšířením ekonomických příležitostí ve venkovských oblastech této asijské země.

Za účelem další propagace solárních sušiček a navázání kontaktů v Kambodži zorganizovala Mendelova univerzita kulatý stůl, na který byly pozvány vybrané kambodžské nevládní organizace, čeští partneři, odborníci a firmy.  Účastníci si vyměnili kontakty na řemeslníky. Případní zájemci tak mohou zvážit nákup této nové technologie pro své podnikání, budoucí projekty či další spolupráci.

Projekt byl financován z Czech-UNDP Challenge Fundu (Czech-UNDP Partnership for the SDGs), svěřenecké fondu agentury OSN, přinášející efektivní spojení inovací pro udržitelnou změnu v regionu. Pokud máte zájem i vy se podobné výzvy účastnit, více informací najdete na webu fondu nebo se můžete obrátit na cup.applications@undp.org.

Barbora Žáčková, rozvojová diplomatka, Velvyslanectví ČR v Phnompenhu

 

Fotogalerie

Čeští experti naučili místní řemeslníky, jak postavit solární sušičku. Foto: Velvyslanectví ČR v Phnompenhu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět