Češi nabídli na summitu Planet Budapest udržitelná řešení napříč obory

Na veletrhu udržitelného rozvoje, který se konal rámci světového summitu Planet Budapest, se představila řada českých firem. Odvezly si mimo jiné cenné kontakty na zástupce maďarských firem z veřejného i soukromého sektoru.

Veletrh udržitelných řešení Planet Budapest si nenechala ujít řada českých firem. Foto Velvyslanectví ČR v Budapešti

Česká účast reprezentovala celou řadu oblastí: od dopravy, přes stavebnictví, čištění vody a vzduchu, péči o stromy, ochrany zdraví, zemědělství, výroby kosmetických produktů až po technologie pro chytrá města či udržitelná řešení v jaderné energetice.

Aktuální pandemická situace sice ovlivnila návštěvnost z řad laické veřejnosti, nicméně díky tomu, že se na veletrhu představilo okolo 180 firem a institucí ze zemí Visegradské čtyřky, mohly české společnosti využít veletrhu k představení svých řešení zástupcům maďarského firemního a akademického sektoru. Patří sem velké státní firmy, jako je elektrárenská společnost MVM či maďarské státní dráhy MÁV, i soukromé společnosti, jako je MOL či ALTEO. Akce se zúčastnily také vědeckovýzkumné instituce a oborové asociace či investorské fondy. Velvyslanectví ČR v Budapešti a CzechTrade Budapešť na setkání s českými firmami pozvaly i různé aktéry z maďarského vládního, soukromého, akademického či komunálního sektoru. Některé firmy v rámci veletrhu rovněž zahájily jednání s možnými distributory jejich výrobků na maďarský či jiný zahraniční trh.

Svůj stánek měla na veletrhu i firma Moram CZ, dodavatel strojů pro telekomunikační a elektrifikační práce. Foto Velvyslanectví ČR v Budapešti

Světového summitu o udržitelnosti Planet Budapešť, jenž se uskutečnil v návaznosti na prezidentské setkání zemí V4, se osobně zúčastnila celá řada zahraničních delegací, včetně různých mezinárodních organizací. Akci spolu s maďarským prezidentem Jánosem Áderem například osobně zahájil generální tajemník Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Mathias Cormann, v následujících panelech pak vystoupili také generální ředitel Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii Francesco La Camera, generální ředitel Agentury pro atomovou energii při OECD William Magwood či generální tajemník Světové meteorologické organizace Petteri Taalas. Za ČR se akce zúčastnil náměstek ministra životního prostředí Jaroslav Smrž.

Stánky několika českých firem navštívil i maďarský prezident János Áder, pod jehož záštitou se akce konala. Několik českých firem rovněž vystoupilo na tematických diskusních panelech organizovaných v průběhu celého veletrhu. Česká firemní účast byla finančně podpořena projektem ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí i příspěvkem agentur CzechInvest a CzechTrade.

Petr Michálek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Budapešti

Veletrh Planet Budapest nabídl prostor pro řadu setkání. Foto Velvyslanectví ČR v Budapešti

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět