ČEŠI A TCHAJWANCI DODALI ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ POLIKLINICE V CHARKOVĚ 

PRAHA – Saltivka je velké panelové sídliště na severovýchodě Charkova, kde žije podle odhadů kolem půl milionu obyvatel. Řadu domů v této čtvrti opakovaně zasáhly ruské rakety, poničená je také infrastruktura. Těžký bombový úder ve válce dostala i tamní 10. poliklinika. A právě na tuto kliniku směřovala v polovině letošního dubna česká pomoc v podobě balíku zdravotnické techniky a materiálu.

Foto: Shutterstock

„Poliklinice, která provizorně sídlí v náhradních prostorech, jsme dodali zdravotnické přístroje, specializovaný nábytek, ale i spotřební materiál na jednorázové použití nebo třeba dezinfekci. Jde o sdruženou dodávku v hodnotě asi 10 milionů korun, na níž se podílela dvacítka českých firem, šest společností z Tchaj-wanu a dvě firmy ze zemí EU,“ popsal balík pomoci pro Saltivku Jan Horák, majitel společnosti Comedeq, která dodávku kompletovala.

Nejen přístroje, ale i zaškolení

Český materiál by měl saturovat potřeby sálu pro jednodenní chirurgii, urgentního příjmu, gynekologie a dvou praktických ordinací, které dohromady obslouží asi 15 tisíc pacientů. Dodávky na úrovni primární zdravotnické péče inicioval Czech Health Technology Institute (CHTI), který sdružuje zdravotnické firmy z  AVDZP (Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků), klastr CzechImplant a Fakultu biomedicínského inženýrství pražské ČVUT, která dohlíží na správné využití přístrojové techniky. „Kromě samotného zdravotnického vybavení na místě provádíme i zaškolení personálu, které má na starosti náš specialista na biomedicínu,“ upřesňuje Jan Horák výhody české pomoci.

Dodávku pro polikliniku v Saltivce financoval Tchaj-wan, a to na základě mezivládního memoranda o porozumění, které bylo podepsáno loni v prosinci. Do zdravotnického projektu na obnovu válkou poničeného zdravotnictví na Ukrajině vloží tato asijská země celkem 10 milionů dolarů (asi 235 mil. Kč), které budou postupně využity v horizontu tří let. Podpora bude směřovat především do Charkovské a Dnipropetrovské oblasti, které byly válkou nejvíce zasaženy. „Věřím, že dodávky přinesou tolik potřebnou pomoc místním nemocnicím a umožní mnoha obyvatelům získat včasnou a potřebnou péči. Těším se na další spolupráci s našimi českými partnery a na rozšíření těchto dodávek do dalších měst. Doufáme, že tím vytvoříme lepší podmínky pro posílení odolnosti Ukrajiny, která čelí náročným výzvám,“ říká Liang Ruey Ke, vedoucí Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze.

FOTOGALERIE

 

Na společné dodávce zdravotnické techniky a materiálu se podílely firmy z Česka, Tchaj-wanu a EU. Foto: CHTI

Reference pro české firmy

Spolupráci mezi oběma zeměmi vyzdvihl také Tomáš Kopečný, vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny: „Je mi velkou ctí, že můžeme spolu s partnerem, jako je Tchaj-wan, pracovat na společných humanitárních projektech pro Ukrajinu. Sdílíme hodnoty demokracie, právního státu a respektu k lidským právům a společně se snažíme bojovat proti bezpráví ve světě. Naše humanitární úsilí má reálný vliv na životy stovek tisíců lidí a pomáhá jim překonat důsledky ruské agrese. Dohromady přinášíme do Ukrajiny české a tchajwanské technologie, které budou dále sloužit jako vynikající reference pro další uplatnění našich firem na Ukrajině.“

Další pomoc na cestě

Balík pomoci pro polikliniku v Saltivce je v pořadí druhou specializovanou dodávkou „na klíč“ pro primární zdravotnickou péči z česko-tchajwanského projektu. První dodávka směřovala letos v březnu do padesátitisícového Marhance u Kachovské přehrady. Další balíky určené pro ukrajinské ordinace by měly brzy následovat, do konce letošního roku by objem pomoci ve formě sdružených dodávek zdravotnických prostředků z Česka a Tchaj-wanu mohl dosáhnout hodnoty 3 milionů dolarů.

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět