ČEŠI A PERUÁNCI SPOLUPRACUJÍ VE VÝZKUMU, CÍLEM JE EFEKTIVNĚJŠÍ PĚSTOVÁNÍ KÁVY

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) ve spolupráci s peruánskou univerzitou Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión zkoumá v Oxapampě množství uhlíku vázaného na kávových plantážích. Údaje mohou být použity místními farmáři ke zlepšení pěstování kávy. Při zaměřování je používána česká technologie Field-Map. Projekt byl podpořen z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu MENDELU.

Ilustrační foto: Shutterstock

Mendelova univerzita v Brně dlouhodobě spolupracuje s Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, pobočkou Oxapampa na projektech z oblasti agrolesnictví.

Aktuální projekt realizovaný na agrolesnických kávových plantážích v Oxapampě (například na plantáži Finca San Alberto) se zaměřuje na vázání uhlíku prostřednictvím stínících stromů. Co to konkrétně představuje? Pro přesné změření obsahu uhlíku ve dřevě, větvích i jehlicích bylo pokáceno 20 pečlivě vybraných stromů a jednotlivé jejich části byly zváženy. Díky této namáhavé práci vzniknou alometrické rovnice, které budou sloužit pro zpřesnění výpočtů vázání uhlíku a mohou být využity přímo farmáři pro zjištění množství uhlíku vázaného v jejich plantážích.

Na některých plantážích byly také nainstalovány stanice pro měření mikroklimatu.

Foto: D. Rodriguez

Zaměření jsou prováděna s pomocí české technologie Field-Map, kterou používá na výzkumu participující peruánská firma Tropical Forest Development.

Field-Map je produktem české společnosti IFER – Monitoring and Mapping Solutions. Umožňuje rychlý a efektivní sběr dat v terénu a jejich následné kancelářské zpracování a vyhodnocení. V tomto konkrétním případě zjišťovat detaily související s lesním porostem – například rozlohu lesa, počet stromů, jejich objem, druh atd.

Tento projekt byl podpořen z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu  MENDELU.

Eva Tadlíková, rada, Velvyslanectví ČR v Limě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět