Češi a Japonci společně financují aplikovaný výzkum

Spolupráce české a japonské technologické agentury, TA ČR a NEDO, má za sebou další významný milník. V polovině prosince minulého roku se dvě české a dvě japonské firmy staly účastníky pilotních projektů, na jejichž financování se společně podílejí Česko a Japonsko. Jde o průlomový úspěch, který do budoucna otevírá velké možnosti pro další rozvoj česko-japonské vědeckotechnické spolupráce.

Finanční podporu získal projekt „Design systému depozice po atomárních vrstvách pro projekt Minimal Fab“ (spolupráce brněnské firmy SVCS Process Innovation a japonské Horiba STEC), druhou pilotní akcí je „Vývoj DUV laseru pro polovodičovou litografii s pevnolátkovým předzesilovačem“ (firma CRYTUR Turnov a japonský Gigaphoton). Výběru obou projektů předcházelo několik cest představitelů TA ČR do Japonska, stejně tak Japonci z agentury NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) několikrát navštívili Evropu. Jako vhodný program z české strany byl identifikován program DELTA 2.

Stánek české firmy SVCS na veletrhu Semicon 2019 v Tokiu. Foto: Velvyslanectví ČR v Tokiu

Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a NEDO bylo za aktivní podpory Velvyslanectví ČR v Tokiu podepsáno v červnu 2016. Česko se tak zařadilo mezi nepočetnou skupinu zemí, s nimiž NEDO spolupracuje (mimo ČR jsou to ještě Francie, Německo, Španělsko a Izrael).

Téma společné výzvy aktivně zmiňovali vysocí představitelé ČR při svých návštěvách Japonska, odborné vědecké delegace byly součástí všech jejich doprovodných podnikatelských misí, každoročně se ve spolupráci Velvyslanectví ČR v Tokiu a CzechInvestu v Japonsku konaly České technologické mise a pracovníci velvyslanectví často doprovázeli představitele českých technologických firem při jejich jednáních s místními výzkumnými ústavy i přímo s představiteli NEDO.

Stanislav Beneš, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Tokiu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět