ČECHY LÁKÁ „ČISTÉ SRBSKO“. ZEMĚ MODERNIZUJE VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Systém zásobování pitnou vodu je v Srbsku na úrovni, která ani zdaleka neodpovídá požadavkům Evropské unie. Srbové proto projevují velký zájem o dodávky technologií a řešení v této oblasti. S tím, jak se bude rozšiřovat čerpání z předvstupní pomoci EU, poroste i objem prostředků, které bude srbská státní správa nucena v této oblasti investovat. To znamená také příležitost pro české firmy, které se prezentovaly v bělehradském veletržním centru Belexpocentar.

Ilustrační foto: Shutterstock

Vodní hospodářství bylo zařazeno mezi prioritní sektory pro Srbsko v Mapě globálních oborových příležitostí českého ministerstva zahraničí. Srbská vláda bude v letech 2021 – 2026 realizovat projekt „Čisté Srbsko“, který mimo jiné předpokládá investice ve výši 4 miliard eur do komunální infrastruktury a čistíren odpadních vod. Zemi prozatím chybí ucelená ekologická infrastruktura, jako jsou právě čistírny a funkční kanalizace.

Z dostupných dat srbského statistického úřadu RZS vyplývá, že moderní vodovody pokrývají cca 75 % obyvatel, zbytek je zásobován z menších vodovodů, kde se neprovádí každodenní kontrola kvality vody. Celkové množství městských odpadních vod v roce 2020 činilo 304 miliony m3, z toho 249 milionů m3 bylo vypouštěno do kanalizace. Zbývající část skončila v septicích, trativodech atd.

Objem odpadní vody z průmyslového využití činí 104 miliony m3. Z toho je následně vyčištěno pouze 28 milionů, tedy zhruba čtvrtina. Hlavní podíl připadá na průmysl zpracování základních kovů, chemický průmysl a papírenský průmysl.

ČEDIČOVÉ ODLITKY I INVESTIČNÍ CELKY

Listopadová prezentace českých firem v bělehradském veletržním centru Belexpocentar se uskutečnila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a společností Exponex. Tato mimořádná akce byla zaměřena na odbornou prezentaci firem v oblasti vodního a odpadového hospodářství, a s tím spojenými technologiemi vodohospodářství, úpravy vody, ochrany životního prostředí a obnovitelných zdrojů elektrické energie.

Představila se zde mimo jiné česká společnost Eutit, která patří mezi největší světové výrobce odlitků z čediče. Tato firma vyvíjí výrobky k výstavbě, ale i rekonstrukci stokových sítí s využitím čedičových žlabů, které několikanásobně zvyšují životnost těchto děl. Dále se prezentovala společnost Sigma DIZ, která se specializuje na inženýrskou činnost a komplexní dodávky investičních celků v oboru čerpací techniky se zaměřením na aplikace pro teplárenství, klasickou a jadernou energetiku. Zájem o srbský trh měly i další významné české firmy, a to konkrétně společnost Heckl, jejíž výrobní sortiment je zaměřený na vodohospodářství, instalatérství a inženýrské sítě. Firma vyrábí zemní soupravy, litinové a plastové poklopy, podkladové desky, plastové kalové koše, mosazné a bronzové tvarovky, šachty a jímky. Dalším účastníkem byla společnost Hidrostal Bohemia, která se zaměřuje především na trh odpadních vod. Firma je výrobcem čerpadel s charakteristickým šroubovým oběžným kolem. Společnost vyrábí technologie pro provzdušňovací a míchací systémy, pro čistírny odpadních vod, separační systémy pro oddělení tuhých látek přitékajících kanalizací nebo velkoobjemové pumpy. Obchodní perspektivy v Srbsku očekává i společnost iWater, Consortium, jejímž předmětem činnosti je implementace a dodávka bioreaktorů s technologii USBF pro projekční řešení čistírny odpadních vod ve městech a obcích.

Významným faktorem pro úspěšnost české prezentace v Srbsku byla podpora Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR), které sdružuje právnické a fyzické osoby, činné v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Dle představitelů sdružení SOVAK je Srbsko je v posledních letech mimořádně atraktivní destinací pro české firmy.

Foto: Velvyslanectví ČR v Bělehradě

PŘÍNOS ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

Velvyslanec Tomáš Kuchta při setkání s účastníky české prezentace připomněl, že ve prospěch našich firem v Srbsku v oblasti vodního a odpadového hospodářství hovoří řada úspěšně realizovaných projektů rozvojové spolupráce. Na tomto základě získaly české firmy osobní kontakty a zejména kladné reference.

Podle českého velvyslance je pro firmy mimořádně důležité, že Srbsko vykazuje velmi dobré makroekonomické výsledky. Očekává se, že srbská ekonomika dosáhne v letošním roce růstu HDP přes 7 %, což patří mezi nejvyšší v celoevropské relaci. Rovněž další ukazatele potvrzují vysoce prorůstový trend, například sektor průmyslu a vodního a odpadového hospodářství vykázal za druhé čtvrtletí 2021 nárůst 13,5 %. Stavební výroba se zvýšila o 17,7 %, export zboží a služeb o 36,5 %, dovoz zboží a služeb dokonce o 42,9 %. Balkánská země je také díky těmto ukazatelům nyní velmi lákavá nejen pro exportéry, ale i pro zahraniční investory. Přiliv přímých zahraničních investic by za rok 2021 mohl dosáhnout cca 3,4 miliardy eur.

Velvyslanectví ČR doporučilo, aby prezentace českých firem proběhla v příštím roce na veletrhu Sajam Voda ve formě národní účasti.

Miroslav Čančík, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bělehradě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět