BURKINA FASO SE CHCE VYMANIT Z POZICE EXPORTÉRA SUROVIN

Přestože je Burkina Faso pro české obchodníky poměrně neznámá země a v minulosti kromě pár projektů z obranného průmyslu byla obchodní relace minimální, skýtá tato země určitý potenciál. Ze setkání s ředitelem burkinabské obchodní komory vyplynulo několik příležitostí, kterých by se mohly chopit i české firmy a posunout tak vzájemné obchodní vztahy na novou úroveň.

Dominantním sektorem v zemi je zemědělství. Foto: Shutterstock

Burkina Faso, jejíž ekonomika je založena především na zemědělství, které tvoří přibližně 35 % HDP, a těžbě nerostných surovin, zejména zlata a zinku, by se ráda vymanila z pozice exportéra nerostných surovin do pozice, kdy tyto suroviny bude zpracovávat a alespoň částečně vyvážet hotové výrobky.

NADĚJNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ I ENERGETIKA

Hlavním zájmem a příležitostí pro české podnikatele jsou zejména zemědělské technologie jako traktory, hnojiva, technologie na zpracování surové bavlny. Burkina Faso je největším vývozcem bavlny v Africké unii a do budoucna by mohla vyrábět hotové bavlněné látky. Další poptávka je po technologiích na zpracování čerstvé zeleniny, zejména rajčat (protlaky, konzervy), mražení a technologiích na zpracování fazolí, manga a dalších.

Země strádá nedostatkem elektrické energie, je zde poptávka po alternativních zdrojích energií, solárních elektrárnách. Dále jsou nutné investice do infrastruktury, jako jsou silnice, mosty, železnice, výstavba nových bytů. Dle obchodní komory se zde rýsuje významný potenciál i v sektoru služeb, jako jsou bankovnictví, telefonické služby, vzdělávání. Dalšími velmi žádanými obory jsou léky, lékařské vybavení, výstavba nemocnic. Samostatnou kapitolou je obranný průmysl – země je sužována teroristickými útoky zejména na hranicích s Mali a posiluje své kapacity v bezpečnosti a obraně.

VELETRH AFRICALLIA

Burkinabská obchodní komora doporučuje českým firmám, které se chtějí seznámit s obchodními příležitostmi západní Afriky, každoroční veletrh Africallia (West African Business Development Forum (africallia.com) , kde je zastoupeno na stejném místě prostřednictvím firem 20 zemí západní Afriky a podnikatelé tak můžou získat celkový přehled o příležitostech v regionu.

Nezanedbatelnou otázkou zůstává financování projektů a investic, kde obchodní komora vidí potenciál v projektech PPP – partnerství veřejného a soukromého sektoru, které by pomohly řešit současnou situaci. V případě zájmu o další informace nebo kontakty se prosím obraťte na ekonomického diplomata ZÚ Akkra (robert_hruby@mzv.cz).

Robert Hrubý, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Akkře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět