Bulharsko vypsalo dotace na rekonstrukce domů a veřejných budov

Majitelé domů v Bulharsku budou mít historicky poprvé možnost bezplatně opravit své domy. Vláda za tímto účelem vyčlenila až 3 mld. leva (1,5 mld. eur), jež budou vynaloženy v rámci integrovaného programu energetické efektivity. České firmy, které v uplynulých desetiletích načerpaly zkušenosti z realizace podobných projektů, budou mít šanci se do sanačního programu zapojit

Ilustrační foto Shutterstock

V rámci Národního plánu obnovy a udržitelnosti (NRRP) plánuje bulharská vláda investovat celkem 3 mld. BGN do opatření, díky nimž by se měla zvýšit energetická efektivita obecních, soukromých i průmyslových budov a vybudovat moderní systémy pouličního osvětlení. V rozpočtu je zahrnuto celé území Bulharska a podle připravované metodologie a kritérií by se měly rozdělovat prostředky se zohledněním priorit v případě veřejných a obytných budov.

Na sanaci veřejných budov (o prostředky budou moci požádat obce, krajské úřady a ministerstva) půjde 417 mil. leva (213 mil. eur). Sedmdesát procent z plánovaného rozpočtu bude vyhrazeno pro veřejné úřední budovy, zatímco 15 % vyčlení vláda na kulturní a sportovní infrastrukturu. Zbytek investic využijí obce ve spolupráci s příslušnými ministerstvy pro obnovu vzdělávací, zdravotnické a sociální infrastruktury.

Až 1,7 mld. leva (0,87 mld. eur) poputuje na sanaci soukromých obytných domů, a to z 90 % na domy s více bytovými jednotkami. Bude se tedy jednat o pokračování již fungujícího Národního programu energetické efektivity, přičemž se vláda zaměří na projekty, které jsou na čekací listině Bulharské rozvojové banky, nebo ve frontě na financování prostřednictvím operačního programu Regiony v růstu 2014-2020. Jedná se o více než 3 tisíce bloků na celém bulharském území, které budou muset splnit i dodatečná kritéria, stanovená Ministerstvem pro regionální rozvoj a blahobyt ve spolupráci s obcemi.

Šanci mají i malé a střední podniky

Na obnovu průmyslových budov pamatuje plán s 282 mil. leva (144 mil. eur), o něž se budou moci přihlásit malé, střední i velké podniky v celé zemi. Předpokládá se, že většina prostředků půjde za velkými podniky, které disponují největším fondem budov a tím pádem by měly i největší přínos v omezování škodlivých emisí. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky cestou snižování výrobních nákladů, prostředkem bude kombinace nevratné finanční pomoci a kofinancování, které bude vycházet z budoucích ušetřených výdajů. Tím se firmám otevře cesta i k úvěrovým prostředkům s nízkým úrokem.

V neposlední řadě počítá stát s investicí 452 mil. leva (231 mil. eur) do energeticky efektivního pouličního osvětlení. Kromě obecních projektů bude umožněno i zapojení soukromých subjektů formou partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (PPP). Počítá se nejen s instalací úsporných lamp, ale i výměnou kabeláže, sloupů a zavedením integrovaných inteligentních systémů řízení, jakož i kamerových nebo bezpečnostních systémů a modulů pro poskytování bezdrátového internetového připojení.

Petr Vávra, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Sofii

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět