BULHARSKO POKROČILO V PŘÍPRAVĚ DALŠÍHO BLOKU JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Bulharsko pokročilo v rozšíření jaderné elektrárny v Kozloduji, kde by měl vzniknout nový blok podle technologie americké firmy Westinghouse (AP 1000). Poté, co byla v létě podepsána dohoda o výstavbě 7. bloku, nyní vláda navýšila kapitál společnosti AEC Kozloduj-Nové kapacity. Tato masivní investice představuje vzhledem ke zkušenostem a produktové nabídce zajímavou příležitost pro české firmy.

Ilustrační foto: Shutterstock

Na základě rozhodnutí Národního shromáždění o stavbě nového bloku na stávající ploše jaderné elektrárny v Kozloduji převedla vláda na účet nové společnosti 500 miliónů leva (6,3 mld. Kč) určených na realizaci projektu.  „Jedná se o jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které jsme přijali během našeho mandátu,“ uvedl předseda vlády Nikolaj Denkov. Dodal také, že investor zahájí jednání s firmami, které by měly postavit nový blok, přičemž termín dokončení byl stanoven na rok 2033. Agentura pro jadernou regulaci již vydala souhlas ke stavbě.

Podle předsedy vlády bude rovněž zahájena příprava na realizaci výstavby dalšího nového bloku na území JE Kozloduj, díky čemuž by se kapacita nových bloků dostala na úroveň 2 300 MW, což přesáhne instalovaný výkon bloků 1 až 4 odstavených při vstupu do EU (1 760 MW). Oba nové bloky by se měly budovat zároveň. Za výhodu zvolené technologie AP 1000 označil premiér Nikolaj Denkov schopnost v krátkém čase měnit výkon reaktoru, tedy že je jejich řízení pružnější s ohledem na potřeby a zatížení energetického systému.

Firma Westinghouse oznámila, že podepsala memoranda o porozumění s pěti bulharskými firmami, které by měly poskytovat služby pro realizaci projektu. Jedná se o firmy Oskar-L, Glavbolgarstroj, ENPRO Konsult, EnergoServis a EQE Bulgaria, které působí v oblasti systémů řízení a kontroly (I&C), radiačního monitoringu, jakož i různých inženýrských, konzultačních a stavebních činností.

Stopka pro elektrárnu v Belene

Vláda již předtím v říjnu zastavila projekt výstavby nové jaderné elektrárny v Belene, jehož počátek spadá ještě do doby vlády Simeona Sakskoburggotského v roce 2005 a samotná myšlenka výstavby dokonce do začátku 70. let minulého století. V současné době běží jednání s ukrajinskou vládou o možném odkoupení veškerého zařízení, které bylo pro původně plánovanou výstavbu v Belene dodáno.

České firmy tradičně a dlouhodobě spolupracují s bulharskými partnery v oblasti energetiky, včetně jaderné oblasti. Agrese Ruska na Ukrajině a s tím spojená sankční opatření vytvořila podmínky pro rozšíření spolupráce při nahrazování ruské technologie a dodávek a souběh projektů výstavby nových bloků v Česku i Bulharsku může přispět k nalezení nové synergie a příležitostí pro zapojení českých dodavatelů.

Petr Vávra, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Budapešti

 

Oops, something went wrong.