Bulharsko dá miliardy do vodovodů a kanalizací

Přímořské letovisko Burgas chystá masivní investici do vodohospodářské infrastruktury. Svým rozsahem ojedinělá akce představuje i zajímavou možnost uplatnění pro české firmy, tradiční dodavatele potřebných technologií, jako jsou například čistírny odpadních vod.

Historicky největší investice z peněz EU do vodohospodářské infrastruktury poplyne do přímořského Burgasu. Foto Shutterstock

Do vodohospodářských projektů poplyne na základě rozhodnutí bulharské vlády celkem 460 mil. leva (6,3 mld. Kč). Více než dvě třetiny půjdou z fondů EU, konkrétně z operačního programu „Životní prostředí“ na léta 2014-2020. Jedná se o největší projekt v sektoru vodovodů a kanalizací, jenž bude v tomto programovém období financován. O zbylou zhruba třetinu financí se postará místní podnik vodovodů a kanalizací. Projekt by měl být realizován do konce roku 2023.

Burgaská oblast patří mezi největší příjemce finančních prostředků. I v minulém programovém období investovala přes 280 milionů leva do zlepšení stavu vodní infrastruktury v šesti obcích. V rámci již realizovaných projektů šly finance především do výstavby čističek odpadních vod, aby nedocházelo k vypouštění fekálií do moře a znečišťování mořské vody.

Ta samá přímořská střediska – Burgas, Nesebar, Primorsko, Pomorie a Sozopol – získají navíc nové investiční prostředky pro vodní zásobování. Tentokrát nezůstane jen u zmíněné šestice. Přidají se k nim ještě lázeňské středisko Lozenec, dále Ajtos, Karnobat, Carevo, Kiten, Černomorec a Sarafovo. Celkem se jedná o 13 obydlených oblastí, z nichž každá čítá více než 10 tisíc obyvatel.

Větší objem financí je určen na výměnu stávající a výstavbu nové sítě vodovodů a kanalizací. Počítá se s rekonstrukcí 158 km vodovodů a 22 km kanalizací, jakož i s vybudováním sedmi kilometrů nových vodovodů a 73 km kanalizačního vedení. Bude také postavena jedna nová čistička odpadních vod, tři další projdou rekonstrukcí a společně s nimi i dvě úpravny pitné vody. Po dokončení projektu bude mít přístup k lepšímu zpracování odpadních vod na 325 tisíc obyvatel a 279 tisíc si polepší v kvalitě pitné vody. Mimo jiné je to i příznivá zpráva pro české turisty, kteří každoročně tráví v hojném počtu dovolenou právě na jižní části bulharského pobřeží.

Šance pro české dodavatele

Také se může jednat o zajímavou příležitost pro uplatnění českých exportérů zboží a služeb. Technologie pro oblast vodního zásobování (např. čistírny odpadních vod) patří mezi tradiční položky českého vývozu do Bulharska a vzhledem ke špatnému stavu vodovodní a kanalizační sítě v zemí se bude jednat o prioritní oblast pro investice i do budoucna, a to včetně využití fondů EU.

Petr Vávra, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Sofii

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět