BRNĚNSKÁ SPOLEČNOST GINA NABÍDLA POMOC BEJRÚTU

Bezprostředně po výbuchu v bejrútském přístavu v srpnu 2020 byla česká ambasáda v Libanonu oslovena společností GINA Software. Brněnská firma nabídla nasazení vlastní speciální technologie pro zajištění záchranných a humanitárních prací v Libanonu. Jak státní, tak neziskoví aktéři získali zdarma možnost nasazení nejmodernějších technologií pro krizové řízení a zajištění včasné a efektivní pomoci postiženému regionu.

​Společnost, která dlouhodobě spolupracuje s neziskovými a humanitárními organizacemi, záchrannými i bezpečnostními složkami v blízkovýchodním regionu, se aktuálně snaží o navázání bližší spolupráce se záchrannými složkami v Libanonu.

NAVIGE OBTÍŽNÝM TERÉNEM

GINA je technologie pro počítače, tablety a mobilní zařízení. Skrz interaktivní mapové rozhraní svým uživatelům umožňuje navigaci obtížným terénem, koordinaci týmů a efektivní výměnu geografických informací. Propojením aplikací v mobilech s tablety v záchranných vozidlech je možná lepší koordinace záchranných složek a jejich rychlejší zásah. Technologie celkově přispívá ke zvýšení efektivity práce při současné eliminaci rizik.

Technologie vznikla původně jako odezva na humanitární krizi po zemětřesení na Haiti v roce 2010. Koordinace různých záchranných složek při takto rozsáhlé katastrofě se ukázala jako velmi obtížná a její nedostatky byly hlavní překážkou pro efektivní zvládnutí situace. V reakci na problém tři studenti z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně vyvinuli produkt, který tuto koordinaci umožnil, a ještě v tom samém roce byl systém úspěšně otestován záchrannými složkami v zemětřesením zničeném Haiti. Systém, jenž později ocenil sám Bill Gates, v roce 2011 adaptovali pracovníci delegace EU pro mapování cholery na Haiti. Od stejného roku GINA rovněž spolupracuje s Integrovaným záchranným systémem ČR.

AKTIVITY PO CELÉM SVĚTĚ

Dnes GINA působí po celém světě. Její produkty pomáhají humanitárním organizacím, hasičům, záchranným službám, ale i bezpečnostním a dalším složkám. Ti všichni využívají technologii společnosti jako prostředek k ochraně svých pracovníků i ke koordinaci a řízení misí při řešení řady humanitárních katastrof. Technologii využívá i Evropská vesmírná agentura a v neposlední řadě je GINA oficiálním dodavatelem OSN.

Software má ovšem mnohem širší využití. Je využíván například při povodních, pro mapování terénu, vegetace, zdrojů znečišťování, nebo v rámci rekultivačních projektů. V době pandemie covid-19 může zabránit dalšímu šíření díky monitorování nákazy a zajištění organizované distribuce pomoci a léčiv.

Díky spolupráci s českou ambasádou v Libanonu se podařilo vytipovat správné respondenty a nasměřovat společnost GINA na libanonské aktéry, kterým by její softwarové produkty pomohly technologicky vyřešit problém koordinace mezi jednotlivými složkami a zachránit tak víc životů.

Lýdia Skolilová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Bejrútu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět