BRNĚNSKÁ FIRMA USPĚLA V JAR S TECHNOLOGIÍ VÁŽENÍ KAMIONŮ

Společnost CAMEA v Jihoafrické republice realizovala svůj pilotní projekt vysokorychlostního vážení vozidel (weigh-in-motion), které je založeno na digitálních senzorech. Vzhledem k hustotě silniční sítě skýtá země mnoho příležitostí v oblasti inteligentních dopravních systémů.

Foto: CAMEA

CAMEA je brněnský univerzitní spin-off, který vytváří moderní platformy pro multifunkční řešení v dopravě a průmyslu. Má zkušenosti téměř ze všech koutů světa a je globálním lídrem v oblasti aplikací k přímému pokutování. Své unikátní řešení včetně nejnovější technologie v podobě průlomových digitálních vážících senzorů představila CAMEA letos v červenci na Jihoafrické dopravní konferenci (SATC), a to společně s výročním seminářem Mezinárodní společnosti pro weigh-in-motion (ISWIM). Českou technologii prezentoval produktový manažer Jan Fučík, mezi odborným publikem byla také Jihoafrická národní silniční agentura (SANRAL), která spravuje veškeré páteřní státní komunikace. Na stánku CAMEA se zastavila i náměstkyně ministra dopravy JAR Sindisiwe Lydia Chikunga.

Holding CAMEA má projekty v Evropě, Americe, Asii i Africe. Kromě technologií vážení se specializuje i na měření úsekové či okamžité rychlosti a jiné dopravní kamerové detekční systémy. Další odnože společnosti pak tvoří vizuální inspekci pro průmyslovou výrobu či aplikace a integrace umělé inteligence. Obrovskou devízou společnosti CAMEA je její úzká vazba na VUT v Brně a také skutečnost, že přibližně 40 % jejich zaměstnanců tvoří výzkumní pracovníci, kteří zajišťují neustálé inovace a pokrok. Řešení společnosti CAMEA jsou součástí společného prezentačního projektu Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechTrade nazvaného City For The Future, který byl představen v rámci světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji.

Přetížené kamiony

Jihoafrická republika skýtá mnoho příležitostí pro inteligentní dopravní systémy. V JAR se nachází přibližně 750 tisíc km silnic, což ji řadí na desátou příčku zemí s nejdelší silniční sítí na světě. Co se asfaltových komunikací týče, dosahuje jejich délka přibližně 160 tisíc km, ve světovém měřítku jde o 18. místo. Ministerstvo dopravy odhaduje, že na kompletní obměnu silničního povrchu by v JAR bylo nutno vynaložit v přepočtu přibližně 4,2 bil. Kč. Průměrná životnost asfaltových komunikací je 20 let a závisí mimo jiné na hmotnosti vozidel, které se na nich pohybují. Jedno přetížené nákladní vozidlo přitom způsobuje stejné opotřebení vozovky jako 30 tisíc osobních automobilů a představuje obrovské riziko pro ostatní účastníky silničního provozu.

JAR má v rámci jižní Afriky velmi strategické postavení, neboť se jedná o zdaleka nejvyspělejší a nejdiverzifikovanější ekonomiku na kontinentu. V JAR je registrováno přibližně 9 milionů vozidel a více jak 80 % nákladu je přepravováno silničně, na silnicích se zde pohybuje obrovské množství mnohdy přetížených nákladních vozidel. Zdaleka to neplatí jen o JAR. Náklady na opravy, údržby a výstavby nových silnic a dálnic představují nejobjemnější část infrastrukturního rozpočtu v drtivé většině zemí.

David Vaverka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Pretorii

 

Fotogalerie

Foto: CAMEA, Velvyslanectví ČR v Pretorii

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět