Britové investují do opláštění a protipožární ochrany budov

Ministerstvo pro bydlení, komunitu a místní správu Spojeného království oznámilo projekt na zajištění bezpečného opláštění a protipožární ochranu výškových budov ve veřejném i soukromém sektoru. Pro české firmy z oboru tak vzniká příležitost uplatnit se v rámci subdodávek.

Velká Británie se potýká s architektonickým dědictvím 70. a 80. let minulého století. Řada budov musí revidovat protipožární systém a získat nový plášť. Ilustrační foto Shutterstock​

Celkový objem zakázek se odhaduje na 500 mil. liber. Čeští dodavatelé služeb a produktů souvisejících s opláštěním budov či protipožárním opatření mohou najít více informací na webu veřejných zakázek ve stavebnictví (Procurement for Housing).

Na webu je také seznam britských společností, které byly vybrány na design projektu a provedení instalačních prací na výškových budovách (viz sekce Frameworks section after 1 July 2020).

Další informace o projektu najdete na těchto odkazech:

Článek na webu Construction News

Veřejná zakázka v UK

Věstník veřejných zakázek v EU

Karel Bartošík, ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Londýně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět