BRITOVÉ CHYSTAJÍ STAVBY NOVÝCH NEMOCNIC

Rozvoj zdravotnictví, včetně masivní rekonstrukce a výstavby nových státních nemocnic, bude jednou z top priorit příští britské vlády po prosincových volbách. Nově by mělo na stavební rozvoj zdravotních zařízení v Anglii směřovat 1,8 miliardy liber.

​Národní zdravotní služba je v Británii třaskavým politickým tématem, jak ukazuje i tato demonstrace. O to větší pozornost se chystá věnovat zdravotnictví současná vláda. Foto: Shutterstock

Britské nemocnice mají v důsledku nízkých investic v posledních letech v přepočtu na jednoho obyvatele mnohem méně přístrojů na magnetickou rezonanci či výpočetní tomografii než většina zemí OECD, například zhruba třikrát menší podíl než Německo. Deficit potřebných výdajů na údržbové práce nemocnic čítá zhruba 6,5 miliard liber, protože rozpočet na investiční projekty zůstával nepoměrně nízký již od roku 2013/2014. To znamená, že původně plánované stavební a rekonstrukční práce či nákupy nového vybavení se od té doby neuskutečnily. Celkový rozpočet pro hlavní projekty anglické Národní zdravotní služby pro rok 2019/2020 představuje 5,9 miliard liber, a s plánovaným navýšením tedy bude činit 7 miliard liber pro toto období.

Už v srpnu 2019 britská vláda oznámila, že vymezí dodatečných 1,8 miliard liber k výstavbě, údržbě a nákupu nového vybavení pro britský systém veřejného zdravotnictví (Národní zdravotní služba, NHS) v Anglii. (Skotsko, Wales a Severní Irsko mají obdržet jiné rozpočty.) Miliarda liber půjde na již existující investiční projekty a zbylých 850 milionů liber bude během několika let postupně přidělováno dvaceti vybraným nemocnicím na jejich vlastní projekty (seznam na webu Velvyslanectví ČR v Londýně).

Rekonstrukce i nové přístroje

Plánované práce zahrnují výstavbu nových budov, nemocničních oddělení, jednotek intenzivní péče a operačních sálů ve stávajících nemocnicích, a v některých případech renovaci existujícího vybavení. Rekonstrukce pravděpodobně budou zahrnovat nákup nového a modernějšího vybavení a přístrojů. Část přiděleného rozpočtu bude použita jinými nemocnicemi na financování služeb pro pacienty. Kromě nevyhovujícího stavu budov existuje v britském zdravotním systému také řada dalších problémů, které vyžadují urgentní pozornost, jako například zastaralá počítačová infrastruktura používaná napříč NHS či snaha vylepšit nedostačující vybavení psychiatrických klinik.

Britská vláda v dřívějším veřejném prohlášení také uvedla, že vymezí 200 milionů liber pro NHS v Anglii na výměnu magnetických rezonancí, výpočetních tomografií a zařízení k preventivním prohlídkám rakoviny prsu. Připraven je také plán na modernizaci diagnostiky rakovinových onemocnění v podobě financování 300 nových diagnostických zařízení v 78 nemocnicích napříč Anglií.

Seznam organizací NHS, které finance obdržely, je možné najít na stránkách vlády. Více informací dále na webových stránkách jednotlivých nadací. Českým firmám se zájmem o dodávky do britského zdravotnictví, včetně stavebních prací, dále doporučujeme monitorovat britský vládní rozcestník veřejných zakázek Contract Finder, případně celoevropský TED, a rovněž si vytvořit přímo registraci do zprostředkovacích stránek, které jednotlivé regionální složky NHS používají k publikaci svých tendrů a předběžných informací (Prior Information Notices – PIN).

Jak se stát dodavatelem NHS

Národní zdravotní služba (NHS) ve Velké Británii je rozdělena do 4 národních služeb pro Anglii, Skotsko, Severní Irsko a Wales. Existují různé způsoby, jak spolupracovat s anglickými nemocnicemi NHS, praktickými lékaři nebo přímými dodavateli britského zdravotnictví, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu. Tyto společnosti jsou již na předvoleném seznamu poskytovatelů zboží a služeb, které je možné najít v katalozích NHS včetně plánovaných rámcových smluv.

Lze se také zaregistrovat u jedné z organizací dodavatelského řetězce NHS nebo prostřednictvím „OJEU Tenders Electronic Daily“ pro větší výběrová řízení nebo při inzerci rámcových dohod. Doporučujeme navštívit webové stránky, které nemocnice používají k jednotlivým výzvám na výběrové řízení nebo britský portál „Contracts Finder”, případně kontaktovat konkrétní nemocnice či jejich zřizovatele pro případné veřejné zakázky a plánované nákupy.

KAREL BARTOŠÍK, VERONIKA BARTÁKOVÁ, ALEŠ OPATRNÝ, Velvyslanectví ČR v Londýně

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet