Británie zavedla nová pravidla pro značení zboží

Britská vláda zveřejnila v souvislosti s brexitem nová pravidla pro označování výrobků, která budou platit po uplynutí přechodného období, tedy od 1. 1. 2021. Na nové logo UKCA (UK Conformity Assessed) se budou muset připravit také české firmy.

Ilustrační foto: Shutterstock

Nové označení UKCA (UK Conformity Assessed) se bude vztahovat na většinu zboží (manufactured goods), které nyní podléhá značení CE. Obecná pravidla týkající se UKCA jsou ve velké míře odrazem CE – značka musí být viditelná a čitelná, musí být pouze na zboží, které jí má obsahovat, shodná je i doba dokládání dokumentace ke zboží atd.

V lednu 2021 bude většina britských standardů stejná jako nyní, proto bude pro většinu zboží možné využít pro rok 2021 označení CE. Doporučuje se však na systém nového značení přejít co nejdříve. Existuje i seznam zboží, pro které je nutné zajistit označení UKCA již od 1. 1. 2021. Tato povinnost se týká zboží, které je určeno pro trh Velké Británie, podléhá právní úpravě týkající se UKCA, povinně musí mít potvrzení o shodě/certifikát od třetí osoby a u kterého bylo potvrzení o shodě provedeno britským subjektem.

Změna pravidel se také týká českých společností, které mají ve Velké Británii založenou pobočku. Z distributora či dodavatele se v rámci nových pravidel může stát importér, což s sebou nese legislativní důsledky (přenos povinnosti souladu s pravidly importéra). Od roku 2021 také nebude možné využívat autorizované či odpovědné zástupce společností se sídlem v EU, zástupce musí sídlit ve Velké Británii.

Severní Irsko nadále podle pravidel EU

Výše uvedené platí pro trh Velké Británie, tedy pro Anglii, Wales a Skotsko. Pro vývoz zboží do Severního Irska se nic nemění. Severní Irsko se i nadále bude řídit pravidly EU, tedy i evropskými standardy a certifikacemi. Pozor je však potřeba dávat na vývoz britského zboží z Velké Británie (ostrova) do Severního Irska, kde naopak od roku 2021 dojde ke změnám.

Výjimku z těchto pravidel tvoří chemikálie a farmaceutické výrobky, dopravní prostředky a letectví, které se řídí jinými pravidly. Odlišná pravidla pro umisťování na britský trh se také týkají zboží, kde nedošlo k harmonizaci. Zvláštní pokyny byly vydány pro zdravotnickou techniku, železniční dopravu, stavební výrobky a výbušniny pro civilní využití. Pro umisťování výrobků na tamní trh vydala britská vláda manuál.

Pravidla mohou být upravena v souvislosti s vyjednávanou dohodou o budoucích vztazích mezi Spojeným královstvím a EU. 

Michaela Chrtová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Londýně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět