Británie po odchodu z EU: řešením může být vlastní firma

Přechodné období pro vystoupení Velké Británie z EU končí 31. 12. 2020. Mimo jiné to přinese i mnohé změny v obchodování.  V některých případech se stane z distributora importér, s čímž souvisí i přesun některých povinností na dovozce. Od roku 2021 také nebude možné využívat autorizované či odpovědné zástupce společností se sídlem v EU, zástupce musí sídlit ve Velké Británii. Jednou z možností působení na britském trhu tak pro české společnosti může být založení místní firmy či firemní pobočky.

Ilustrační foto: Shutterstock

​Registrace firmy ve Velké Británii (Anglie, Skotsko, Wales) je poměrně jednoduchý proces. Firma se registruje podle zákona “The Companies Act 1985” v obchodním rejstříku (Companies House), který vede Ministerstvo pro obchod, energetiku a průmyslovou strategii (Department for Business, Energy and Industrial Strategy). Firmy mají ze zákona povinnost předkládat do obchodního rejstříku údaje o účetnictví a výkazy ročního obratu. Companies House eviduje údaje o dvou milionech firem a kanceláří v Londýně, Edinburghu a Cardiffu.

Obchodní rejstřík firem v Severním Irsku (Companies Registry) vede Ministerstvo hospodářství (Department for the Economy – Northern Ireland) v Belfastu.

Požadované dokumenty pro založení (registraci) firmy:

Memorandum of Association: obsahuje jméno a adresu firmy, popis činnosti

The Articles of Association: stanovují pravidla pro vnitřní chod firmy, základní kapitál, pravomoci společníků

Formulář 10: vyplňuje ho společník/společníci a jednatel firmy (může jít o stejnou osobu). Obsahuje jméno a adresy společníka/společníkůů, datum narození, přehled jejich zaměstnání či řídících funkcí za posledních pět let. F10 musí být datován a podepsán každým společníkem, jednatelem nebo jejich právníkem

Formulář 12: prohlášení o dodržování pravidel pro řízení firmy. Musí být podepsáno jedním z ředitelů firmy v přítomnosti notáře nebo právníka.

Doporučujeme, aby výše uvedené dokumenty připravil britský právník, ale není to zákonná podmínka. Firma je zaregistrována po obdržení Certificate of Incorporation (doklad o registraci). Proces registrace firmy obvykle trvá 7 pracovních dnů. Registrace elektronicky stojí od 10 bristkých liber, při fyzickém předložení dokumentů 40 liber. Je možné také využít „expresní registraci“ do 24 hodin po předložení dokumentů, elektronická žádost je zpoplatněna 30 librami (při fyzickém předložení dokumentů 100 librami). V Severním Irsku stojí registrace firmy 35 liber. Firma může být zaregistrována v Companies House přímo nebo prostřednictvím právní firmy.

Obvyklé právní formy společností ve Spojeném království jsou:

Private limited company (Ltd) – privátní společnost s ručením omezeným, nejčastější forma. Ručení je omezené buď majetkovým podílem (by shares) nebo zárukou (by guarantee). Druhá forma ručení je obvyklá pro neziskové organizace. Není stanoven žádný minimální kapitál pro založení Ltd., ani minimální výše vkladu společníka.

Public limited company (Plc) – veřejná společnost s ručením omezeným. Jedná se o akciovou společnost, která může získat finanční zdroje prodejem akcií veřejnosti.

Limited partnership (LP) – partnerství (sdružení) podnikatelů. Partneři mají společnou odpovědnost za závazky firmy a ručí neomezeně osobním majetkem. Smlouva o partnerství je většinou sepsána právníkem, který navrhne způsob řízení firmy a rozdělení zisku. Tento typ společnosti využívají hlavně začínající firmy.

Limited liability partnership (LLP) – nový typ společnosti, který je kombinací klasické privátní společnosti s ručením omezeným a partnership. Jméno firmy tohoto typu musí končit písmeny LLP.

Sole trader, sole proprietor – podnikatel (fyzická osoba). Do této kategorie patří drobní živnostníci, obchodníci či soukromí poradci. Podnikatel ručí za závazky z podnikání neomezeně osobním majetkem. Tento druh podnikání vyžaduje minimální nároky na papírování a formality. Neexistují žádné požadavky na audit. Podnikatel však musí vést evidenci svých příjmů a výdajů pro daňové účely a platby na sociální a zdravotní pojištění.

Dalším důležitým státním úřadem pro firmy a podnikatele je HM Revenue & Customs, kde se musí firma registrovat jako plátce DPH, daně ze zisku, spotřební daně a odvodů na sociální a zdravotní pojištění (national insurance).

Se založením firmy ve Spojeném království nabízí zahraničním firmám pomoc britské ministerstvo zahraničního obchodu.

Více informací a postup, jak založit firmu v UK, naleznete na webu britské vlády, kde je zveřejněn i přehled jednotlivých právních forem.

Samotné založení firmy je ve Velké Británii poměrně jednoduché. Foto: Shutterstock

Registrace pobočky

Druhou možností je založení pobočky. Registrací pobočky zahraniční firmy ve Velké Británii společnost nevytváří samostatný právní subjekt, ale registruje společnost k podnikání ve Velké Británii. Pobočka nezískává výhody omezené odpovědnosti společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii. Registrace pobočky zahraniční společnosti ve Spojeném království trvá déle než registrace společnosti s ručením omezeným, firma musí předložit dokumenty a informace potvrzující existenci společnosti, což může proces prodloužit až na 4 týdny. Poplatek za založení pobočky zahraniční firmy začíná na 20 librách, ale může být vyšší. Postup na založení pobočky je také na webových stránkách britské vlády.

Od 1. 1. 2021 by mohlo pro některé firmy dojít k nutnosti změny registrace, změny se týkají evropských společností založených podle práva EU, které budou nově muset plnit povinnosti registrace dle práva britského.

Přestože založení firmy je v Británii relativně jednoduché, založení bankovního účtu může být naopak relativně dlouhé.

Více informací o brexitu a nových pravidlech po konci přechodného období najdete webu Velvyslanectví ČR v Londýně.

Tamara Slate Glässner, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Londýně

Michaela Chrtová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Londýně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět