BREXIT A EXPORT – INFORMACE O NOVÝCH OBCHODNÍCH PRAVIDLECH S VELKOU BRITÁNIÍ

Spojené království se k 1. 1. 2021 stává třetí zemí. Přestože mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím byla uzavřena Dohoda o obchodu a spolupráci, bude se obchod mezi oběma celky řídit novým režimem. Ve vzájemném obchodu nebudou zaváděna cla ani kvóty, nicméně je potřeba se připravit na administrativní a další změny na obou stranách.

Foto: Shutterstock

 

Informace pro české firmy jsou k dispozici zejména na webu www.brexitinfo.cz a stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Velvyslanectví ČR v Londýně níže uvádí shrnutí hlavních změn a odkazy zejména na britské pokyny, na které by se exportéři měli zaměřit.

Změny, které nastanou v rámci EU pro evropské i britské podniky, jsou dle jednotlivých konkrétních odvětví shrnuty do tzv. Readiness Notices, dostupných i v češtině.

Informace se vztahují na obchod s Velkou Británií (Anglie, Wales, Skotsko).

Obchod se Severním Irskem se řídí Protokolem o Severním Irsku a nadále se řídí pravidly EU (např. celní pravidla, pravidla značení), na nová pravidla je naopak potřeba se připravit, pokud zboží z EU poputuje přes Severní Irsko na ostrov Velká Británie, či zboží z Velké Británie bude transferováno přes Severní Irsko do EU. Podrobné informace na Placing manufactured goods on the market in Northern Ireland from 1 January 2021 – GOV.UK

Export zboží do Velké Británie

Vzájemný obchod se od 1. 1. 2021 řídí Dohodou o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím. Nejsou zaváděna cla ani kvóty na zboží, které splní pravidla původu. Je však nutné dodržet nové procedury.


Obchod se službami

Poskytovatelé služeb z EU a odborní pracovníci usazení v EU a působící ve Spojeném království budou muset prokázat, že splňují všechny místní příslušné předpisy.


Cestování

Pozn.: v souvislosti s uzavřenou Dohodou vydá Spojené království upravenou verzi podmínek pro bezvízový styk pro občany EU, informace platné k 30. 12. 2020


Jak založit obchodní společnost ve Velké Británii


Pravidla pro nákladní dopravu

V souvislosti s koncem přechodného období od 1. 1. 2021 ve společném obchodu mezi EU a Spojeným královstvím platí nová pravidla. Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím sice odstraňuje cla a kvóty, nicméně je nutné dodržet nové celní procedury a hlášení, zvýšila se tak administrativa. Spojené království se stalo třetí zemí.

Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím zaručuje evropským dopravcům přístup na britský trh, stejně tak i přístup britských firem na trh evropský. Evropští dopravci mohou při své cestě na území Velké Británie uskutečnit až dvě kabotážní operace navíc. Zajištěna je také možnost transitních cest, např. při dopravě zboží do Irska přes území Velké Británie.

Po skončení přechodného období začnou probíhat plnohodnotné hraniční kontroly, které budou zaváděny ve fázích. Britská vláda odsunula náběh kontrol o dalších 6 měsíců, místo od 1. 7. 2021 budou kontroly pro většinu zboží zavedeny od 1. 1. 2022.

Celní deklarace však bude nutno doložit zpětně. Veškeré informace lze dohledat v Border Operating Model, který obsahuje i zvláštní pravidla pro určité druhy zboží.

Británie také v listopadu 2020 otevřela informační kanceláře pro dopravce, které jsou umístěny na klíčových dálničních čerpacích stanicích a stanovištích pro nákladní vozidla napříč britskou silniční sítí. Kanceláře nabízejí dopravcům individuální školení – zde je možné individuálně projít všechny potřebné dokumenty a postupy, které musí dopravce splnit, aby mohl i nadále poskytovat služby jak ve Velké Británii, tak napříč Evropou a aby mohl zejména překračovat hranice. Otevřené kanceláře tak doplňují příručku Haulier Handbook (pokyny pro dopravce a komerční řidiče), která je také dostupná v českém překladu. Pokyny shrnují klíčové informace a rady o přepravě zboží po 1. 1. 2021. Kanceláře nabízí i školení o nové službě Check an HGV“. 

Nad rámec nových pravidel je dále nutné sledovat omezení dopravy související se šířením koronaviru, např. do Francie i Holandska je nutný negativní test, více informací na webu velvyslanectví ČR v Londýně. Britská vláda zveřejnila oficiální seznam testovacích míst pro řidiče kamionů.  


Další aspekty

V případě podrobnějších dotazů k jednotlivým aspektům nového rámce obchodu se Spojeným královstvím je možné kontaktovat brexit hotline na Zelené lince Ministerstva průmyslu a obchodu, tel.: +420 800 133 331

V případě problémů či dotazů k předpisům na britské straně hranice pak obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Londýně na oeu.london@embassy.mzv.cz, či obchodní úsek britského velvyslanectví v Praze na tradeinvest.pragc@fcdo.gov.uk.

 

Autoři: kolektiv pracovníků Velvyslanectví ČR v Londýně

Díky našim firmám o nás ví celý svět