BRAZILSKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ ČELÍ NEDOSTATKU SKLADOVACÍCH KAPACIT

Brazilské zemědělství, klíčový pilíř hrubého domácího produktu (HDP), čelí významným výzvám kvůli rostoucímu nedostatku skladovacích sil. V posledních letech se tato nedostatečnost dramaticky prohloubila, což negativně ovlivnilo producenty v různých oblastech země.

Sklizeň sóji v Brazílii. Foto: Shutterstock

Aktuální údaje naznačují, že nedostatek investic do výstavby nových skladů vedl ke znepokojující absenci dostatečných skladovacích prostor pro sklizeň zemědělských plodin. Tato situace byla podnícena několika faktory, včetně vysokých úrokových sazeb pro zemědělce, což omezuje jejich schopnost investovat do infrastruktury, a rostoucí poptávky po zemědělských produktech, což zvyšuje tlak na skladování.

CENY POD TRŽNÍ HODNOTOU

Přímým důsledkem tohoto nedostatku je nutnost producentů prodávat sklizeň za ceny pod tržní hodnotou kvůli nedostatečné kapacitě skladování. To má negativní dopad nejen na příjmy zemědělců, ale i na celou brazilskou produktivitu a efektivnost zemědělství. Nízké zisky snižují konkurenceschopnost na globálním trhu. Podle statistik týkajících se výroby zemědělských plodin v posledních letech dosáhla Brazílie rekordních úrovní. Týká se to především hlavních exportních produktů, jako je sója, kukuřice, káva, cukrová třtina, ovoce či rýže. Odhaduje se, že pro efektivní skladování této bohaté úrody by bylo třeba minimálně zdvojnásobit současný počet skladů.

Kromě toho se mnoho producentů, konfrontováno nedostatkem vhodného skladovacího prostoru, uchyluje k méně ideálním praktikám pro skladování svých sklizní. Mnozí jsou nuceni skladovat obilniny venku, vystavené slunci, nebo v nevhodných pytlích, což významně ovlivňuje kvalitu a trvanlivost zrn. Tyto nedostatečné skladovací podmínky snižují hodnotu zemědělských produktů a zároveň negativně ovlivňují také kvalitu potravin.

PŘÍLEŽITOST PRO ZAHRANIČNÍ INVESTORY

Nicméně tato krize může představovat příležitost pro zahraniční investory, kteří mají zájem o účast v brazilském zemědělském sektoru. Pro Brazílii je překonání tohoto nedostatku skladovacích sil nejen okamžitou potřebou, ale také příležitostí pro posunutí svého zemědělství na novou úroveň efektivity a globální konkurenceschopnosti. Nedostatek skladovacích sil nabízí okno pro strategické investice do výstavby a modernizace skladovací infrastruktury, což řeší nejen současné problémy, ale také vytváří dlouhodobě profitabilní partnerství.

České firmy by mohly na brazilském trhu mj. nabídnout inovativní a chytrá řešení včetně dodávek kompletních skladovacích sil, dále posklizňové linky (výstavba nových či renovace stávajících), skladovací polypropylenové pytle či velkoobjemové vaky. V případě zájmu českých firem zapojit se investičně či dodávkami technologií na skladování je generální konzulát v Sao Paulu připraven poskytnout pomoc a součinnost při spolupráci s brazilskými partnery.

Caroline Klauszová, ekonomická specialistka, Generální konzulát ČR v Sao Paulu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět