Bosna a Hercegovina chystá novou legislativu k průmyslovým zónám

V Bosně a Hercegovině neexistuje jednotná celostátní hospodářská politika a regulace. Za účelem přilákání investic a rozvoje průmyslového potenciálu nicméně obě entity, tedy Federace Bosny a Hercegoviny i Republika srbská, zakládají průmyslové zóny, které mají rozjezd nového podnikání usnadnit. K rozvoji má přispět i nová legislativa.

Průmyslové zóny vznikají i poblíž Sarajeva. Foto Shutterstock

Ve Federaci Bosny a Hercegoviny, větší ze dvou entit, se v současné době připravuje návrh zákona o podnikatelské infrastruktuře. Jedná se o první legislativu jednotně upravující způsob fungování průmyslových zón. Zákon zavádí finanční podporu vzniku průmyslových zón (dosud jich tu existuje celkem 110) a dalších institucí podpory podnikání, vytváří registr podnikatelské infrastruktury a stanovuje postup pro vytváření nových zón. Mezi nejvýznamnější patří lokalita Vogošća u Sarajeva, kde je v plánu vytváření už třetí průmyslové zóny, obchodní zóna Visoko, zaměřená na malé a střední podniky převážně výrobního a obchodního charakteru, či zóna v Lukavci nedaleko průmyslového centra Tuzla.

Svobodné zóny nabízejí úlevy

Menší z entit Bosny a Hercegoviny, Republika srbská (RS), se chce soustředit na rozvoj svobodných zón, které budou nabízet firmám zvýhodnění v celní a daňové oblasti. V legislativním procesu je návrh Zákona o svobodných zónách. Podnikání ve svobodných zónách je výhodné zejména pro firmy, jejichž produkce je určena na export. Prvním příkladem dobře naplánované a organizované svobodné zóny v RS bude Trebinje, jehož největší předností je výhodná geografická poloha na hranici s Černou Horou a nejbližším členem EU, Chorvatskem. Další svobodná zóna se připravuje ve městě Gradiška na severní hranici Bosny a Hercegoviny nedaleko evropského dálničního koridoru X.

Průmyslová zóna je forma podnikatelské infrastruktury, která představuje stavebně zařízený a komunálně vybavený prostor. Při vytváření průmyslové zóny je hlavním účelem, aby byla koordinovaně a plánovaně využívána velkým počtem podnikatelských subjektů vykonávajících ekonomickou činnost.

Pro firmy přicházející z Česka a jiných cizích zemí může být kromě připravené infrastruktury přínosem využití podpory při zařizování potřebných povolení či připojování na inženýrské sítě. Důležité z tohoto hlediska je, že průmyslové zóny jsou v Bosně a Hercegovině většinou zřizovány místní samosprávou, zóny tak mají úzkou vazbu na lokální úřady.

Obě entity zveřejnily databáze obsahující informace o již existujících průmyslových zónách:

Registr průmyslových zón ve Federaci Bosny a Hercegoviny

Databáze investičních lokalit v Republice srbské

Ines Terza, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Sarajevu

Ondřej Picka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Sarajevu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět