BOOM CYKLISTIKY V NIZOZEMSKU NEUSTÁVÁ, NABÍZÍ ŠANCI I ČESKÝM FIRMÁM

Každodenní provozování cyklistiky patří k Nizozemsku stejně neodmyslitelně jako větrné mlýny nebo hustá síť vodních kanálů. Na kole se malí Nizozemci prakticky rodí (nebo jsou na něm již krátce po narození běžně přepravováni) a pak jej doslova po celý život využívají jako nejběžnější dopravní prostředek. V zemi je v provozu přibližně 23 milionů kol s mechanickým i elektrickým pohonem (na 17,8 milionu obyvatel), které jsou provozovány na více než 35 000 kilometrů sdílených silnic i plně oddělených cyklostezek.

Foto: Velvyslanectví ČR v Haagu

Důvodů pro masivní rozšířenost a oblibu kol je hned několik, od příznivé geografie, mírného podnebí i zmíněné dokonalé infrastruktury, přes městské plánování, cyklistice nakloněné zákony, levný provoz kol, až po nesporné zdravotní benefity denního pohybu na čerstvém vzduchu. V poslední době se pak do popředí stále více dostávají i ekologické argumenty, jak z pohledu minimálního znečištění životního prostředí, tak z pohledu úspor fosilních paliv.

PRUDKÝ ROZVOJ ELEKTROKOL

Rozvoj cyklistiky a jejího dlouhodobého prorůstání všemi aspekty nizozemské společnosti probíhá neustále již po celá desetiletí, v poslední době však, i díky rozvoji moderních technologií a také rostoucímu vlivu sociálních sítí, je tento pokrok velmi zřetelný. Jeho nejviditelnějším projevem je prudký rozvoj elektrokol. Ta jsou Nizozemsku stále populárnější, neboť usnadňují jízdu lidem vyšších věkových kategorií, dá se na nich jezdit na delší vzdálenosti nebo vozit větší náklad, čímž dochází k náhradě jízd automobilem pro cesty až do 15-20 kilometrů nebo k náhradě kurýrních či zásobovacích dodávek ve městech. Není tak překvapením, že z celkových 855 tisíc prodaných kol v Nizozemsku v roce 2022 bylo celých 57 % elektrických. Kola jsou pak hojně využívána také místními firmami místo vozového parku.

SBĚR A SDÍLENÍ DAT

Dalším aspektem technologického rozvoje v cyklistice je sběr a sdílení dat. Údaje lze shromažďovat prostřednictvím systémů počítání kol, které zjišťují také rychlost a typ jízdního kola. Tyto systémy sledují oblíbené cestovní časy, trasy a křižovatky a poskytují tak důležité informace municipalitám při rozvoji cyklistické infrastruktury nebo při zvyšování její bezpečnosti.

Do hry vstupuje také rozvoj chytrých technologií a umělé inteligence (AI), například při zamykání kol přes aplikaci nebo při automatickém sledování rychlosti. AI například zaregistruje jízdu do kopce a sama aktivuje elektrickou asistenci, systémy založené na GPS pak pomáhají sledovat a dohledávat odcizená kola. Jedná se tedy o obrovský trh, na němž se střetávají všichni světoví výrobci a na kterém jsou v praxi ověřovány nejnovější technologické inovace, což skýtá řadu příležitostí pro spolupráci i export také českým inovativním firmám.

TÝDEN CYKLISTIKY

Uvedené aspekty a specifika fungování místního trhu si na vlastní oči mohli prohlédnout a zažít představitelé pěti českých cyklistických firem (Bohemia Bike, BP Lumen, City Commuters, Rouvy a Zleen), kteří se v říjnu v rámci projektu ekonomické diplomacie PROPED „Dutch Cycling Week“ zúčastnili prezentační akce v nizozemském Utrechtu, zorganizované ve spolupráci Velvyslanectví ČR v Haagu a zahraniční kanceláře CzechTrade Benelux. V rámci programu mise absolvovali čeští účastníci komentovanou cykloprojížďku po Utrechtu a okolí s místním cyklistickým expertem a konzultantem André Pettingou z firmy Cyclemotions, navštívili největšího nizozemského maloobchodního prodejce kol, firmu Mantel, výrobce mechanických i elektrických kol Utrecht Werk a absolvovali jednání s několika místními dovozci a distributory. Hlavním bodem programu mise pak byla aktivní účast na výročním networkingovém setkání lídrů nizozemského cyklistického průmyslu, pořádané Utrecht Bike Community a Dutch Cycling Embassy, které bylo zaměřeno na prezentaci nových projektů v oblasti cyklistiky v Nizozemsku. Na této prestižní akci, jíž se zúčastnilo více než 150 místních cyklistických expertů, měli zástupci českých firem možnost přímé prezentace svých produktů v rámci vlastního programu akce a také při následné networkingové recepci, kde dostali možnost fyzické prezentace těchto výrobků potenciálním nizozemským partnerům.

Stanislav Beneš, obchodně-ekonomický rada, Velvyslanectví ČR v Haagu

 

Fotogalerie

Foto: Velvyslanectví ČR v Haagu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět