BĚLORUSOVÉ MODERNIZUJÍ VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Bělorusko usiluje o modernizaci a diverzifikaci ekonomiky, snaží se nahradit dovoz vlastní produkcí – díky zvyšování kvality a konkurenceschopnosti svých výrobků. Rýsují se tak nové příležitosti také pro české investory, kteří se zajímají o účast na modernizaci výrobních kapacit, nebo dodavatele pokročilých technologií. Sektorem, který nyní čeká mimořádný rozvoj, je vodní hospodářství.

Největším projektem bude investice do vodohospodářských staveb města Minsk. Foto: Minskvodokanal

V nadcházejících letech je tak možné opět očekávat zvýšený zájem českých podnikatelů o běloruský trh. Kromě tradičního zemědělství a energetického strojírenství se nyní jeví nadějně také modernizace městské infrastruktury, zejména pokud se jedná o výstavbu čistíren odpadních vod.

Bělorusko v současné době realizuje program rozvoje kvality pitné vody. Ten má být završen v roce 2025. Vláda avizovala modernizaci čistíren odpadních vod v několika běloruských městech. Nové příležitosti se týkají zejména potenciální účasti technických konzultantů, stavebních firem a dodavatelů v očekávaných výběrových řízeních.

V letech 2019-2020 se předpokládá realizace 7 projektů financovaných Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) o celkovém objemu 60 milionů eur. Jde o projekty, které jsou součástí 3. etapy Rámcového programu modernizace vodohospodářského sektoru Běloruska. Program se zaměří na modernizaci řady vodohospodářských objektů v Minské, Brestské, Gomelské a Mohylevské oblasti.

Největším projektem pak bude vládou odsouhlasená investice EBRD a Evropské investiční banky za 168 milionů eur do vodohospodářských staveb a zařízení čistíren odpadních vod vodárenského podniku města Minsk. Tendr bude vyhlášen na stránkách EBRD začátkem 2. pololetí 2019.

V této souvislosti doporučujeme Vaší pozornosti následující odkazy:

– oznámení o zadávání veřejných zakázek EBRD (zde)

– mezinárodní konference, kterou pořádá vodárenský podnik města Minsk ve dnech 13.-14.2.2019 (zde)

Ivan Galat, obchodní rada, Velvyslanectví ČR v Minsku

 

Ekonomický diplomat ze Zastupitelského úřadu ČR v Minsku o exportu do Běloruska.