Belgie postaví dvě nová testovací centra na vodík

Belgie se profiluje jako evropské centrum produkce, dovozu i tranzitu zeleného vodíku. Neopomíjí ale ani výzkum a vývoj tohoto energetického zdroje. Vláda proto schválila investici do výstavby dvou výzkumných a testovacích center v Antverpách a Charleroi.

Ilustrační foto Shutterstock

Belgie chce svoje dosavadní zaměření na dovoz čistého vodíku přes belgické přístavy a další distribuci skrze síť spojující Antverpy s Německem přes Liège i napojení do Charleroi u hranic s Francií doplnit o oblast vodíkového výzkumu.  Dvě nová centra budou využívána jako sdílené infrastruktury, které budou otevřeny k provádění experimentů také externím partnerům, jako jsou univerzity, výzkumné ústavy a průmysl. Obě zařízení by měla být uvedena do provozu v roce 2026. Bude je spravovat Institut von Karman. Cílem bude v obou centrech realizovat řadu rozsáhlých výzkumných a vývojových projektů v oblasti zeleného vodíku s průmyslovými subjekty se zaměřením na dekarbonizaci průmyslu. Program s názvem „Vodíkové testovací zařízení“, který řídí ministryně energetiky Tinne Van der Straeten a státní tajemník pro plán obnovy Thomas Dermine, bude mít rozpočet 16,2 milionu eur, z toho 7,5 milionu eur bude vláda čerpat v rámci unijního Národního plánu pro obnovu.

Firmy již ohlásily zájem

V Charleroi bude areál tohoto projektu o rozloze 2,5 hektaru napojen na budoucí vodíkovou distribuční síť. Společně s dalšími subjekty bude tvořit průmyslový park čistých technologií. Využití tohoto výzkumného centrem již avizovala celá řada subjektů, jako například společnost AGC pro analýzu plazmatu, konsorcium BeBlue pro výzkum vesmíru nebo společnosti Haffner, která se specializuje na obnovitelné zdroje energie a vyrábí vodík z biomasy. Bruselská univerzita ULB na místě vybuduje vlastní zařízení.

Pro vodíkové centrum Antverpy byla vybrána lokalita v přístavu, do níž bude vodík dodáván prostřednictvím připojení k páteřní síti. Ekosystém bude sdružovat hráče z chemického průmyslu a námořní dopravy, jako jsou Compagnie Maritime Belge (CMB), společnost zaměřená na technologické inovace Sirris nebo průmyslová nadnárodní společnost Atlas Copco.

Pro české subjekty v oblasti výzkumu a z průmyslu se nabízí příležitost navázat již v této přípravné fázi spolupráci s oběma výzkumnými centry, což umožní se v budoucnu připojit k belgickým výzkumným a průmyslovým projektům. Ty mohou být zajímavé z českého hlediska také svým napojením na německý trh.

Eva Kordová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Bruselu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět