Belgie a koronavirus: pomoc nabízí federální vláda i regiony

Belgie vydává množství ekonomických opatření s cílem pomoci podnikům, OSVČ, dočasně nezaměstnaným a všem občanům k překonání krize, která byla způsobena pandemií COVID-19. Belgická pomoc je komplexní, jelikož ekonomické dopady se snaží zmírnit jak federální vláda, tak vlády regionální (vlámská, valonská a bruselská).

Ilustrační foto: Shutterstock

Opatření federální vlády

Již počátkem března schválila belgická Rada ministrů deset ekonomických opatření, která měla pomoci zasažené belgické ekonomice, firmám a OSVČ. Mezi ty nejdůležitější patří:

  • dočasná podpora z důvodu vyšší moci (zaměstnanec dostává 70 % svého stanoveného platu; s limitem 2 754,76 EUR měsíčně; srážková daň je ve výši 26,75 %)
  • dočasná nezaměstnanost z ekonomických důvodů
  • platební plán příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení
  • plán platby DPH, srážkové daně, daně z příjmu fyzických a právnických osob
  • snížení zálohy pro OSVČ; odložení nebo osvobození od placení příspěvků na sociální zabezpečení OSVČ
  • získání náhradního příjmu pro OSVČ ve výši 1 291,69 EUR (1 614,10 EUR s rodinnými výdaji)
  • pružnost při provádění federálních veřejných zakázek

Majitelé domů, kteří mají finanční potíže v důsledku pandemie koronaviru, mají možnost odložit splácení své hypotéky do 30. září 2020. Stejné odložení se otevírá společnostem a OSVČ, které mají ke splácení jiné typy půjček. Ministerstvo financí Belgie dále udělilo dodatečné prodloužení platby srážkové daně a DPH, a to o dva měsíce. Platby příspěvků na sociální zabezpečení jsou pro všechny osoby i společnosti odloženy do 15. prosince 2020. Společnostem v odvětví pohostinství, rekreace, kultury, sportu a dalším, kterých se týká povinné uzavření z důvodu šíření COVID-19, je tento odklad udělen automaticky. Schváleno bylo také zrychlené vrácení finančních částek vycházejících z daňového přiznání.

Další přijaté ekonomické opatření se týká zavedení dočasného moratoria na úpadky společností. Podniky, které nyní čelí ekonomickým potížím, ale které byly v dobrém stavu, když byla 18. března oznámena původní opatření v boji proti šíření koronaviru, jsou nyní chráněny před zabavením majetku, bankrotem a soudní likvidací.

V odvětvích považovaných za kritická, včetně maloobchodního prodeje potravin a zdravotnictví, jsou pracovníci do 30. června 2020 osvobozeni od placení daně z příjmu z dobrovolných přesčasů až do výše 220 hodin. Vláda zároveň schválila možnost po dočasně nezaměstnané osoby pracovat pružně a bez ztráty příjmů v zemědělském, zahradnickém a lesnickém odvětví. Za celý pracovní den obdrží zaměstnanec obvyklou mzdu za vykonanou práci a zároveň 75 % dočasné dávky v nezaměstnanosti. Opatření zahrnují také flexibilní pracovní dobu, dočasnou práci a příležitostnou práci. Z hlediska pracovního trhu byla dále schválena neutralizace pracovní doby studentů ve druhé polovině roku 2020, možnost uzavírat krátkodobé smlouvy na dobu určitou, zmrazení degresivity dávek v nezaměstnanosti a umožnění přístupu na trh práce žadatelům o azyl.

Zároveň vláda poskytla nemocnicím finanční zálohu v hodnotě přibližně 1 miliardy eur. Kabinet tím chce zaručit, aby mohly nemocnice nadále platit mzdy svým zaměstnancům. Společnosti, které darují dodávky lékařského materiálu nemocnicím a zdravotnickým zařízením, nepodléhají DPH. Rada ministrů také snížila daně na lékařské ochranné prostředky (masky, pláště, dezinfekční gely apod.) a farmaceutické výrobky používané v boji proti COVID-19 z původních 21 % na 6 %.

V samotném Bruselu musely zavřít i nákupní pasáže. Foto: Shutterstock

Opatření vlámské vlády

Vlámským podnikům v potravinářském a hotelovém průmyslu, které musely být zcela uzavřeny, byla poskytnuta jednorázová prémie ve výši 4 000 eur a krizová záruka. Vláda také zvýšila záruční kapacitu pro podnikatelské úvěry velkým společnostem z původních 1,5 na 3 miliardy EUR.

Vlámská ministryně energetiky Zuhal Demir oznámila, že se vláda rozhodla automaticky poskytnout 202,68 EUR lidem, kteří jsou dočasně nezaměstnaní, aby mohli měsíčně platit své účty za vodu a energii. Vlámsko také přijalo nouzový dekret, který zavádí odklad plateb za některé daně. Například u dědické daně a registračních poplatků bylo prodloužení lhůty stanoveno až do dvou měsíců po ukončení koronavirových opatření. Doba pro zaplacení silniční daně společnostmi se prodlužuje ze dvou na šest měsíců.

Byl také založen nouzový fond ve výši 200 milionů eur pro dotování oblastí jako je kultura, mládež, média a sport, ale také některých specifických odvětví, jako jsou například květinářství, část cestovního ruchu, mobilita a veřejné práce.

Sociální odstup má v ulicích Bruselu udržet i nové značení. I na křížení chodníků platí pravidla jako na kruhovém objezdu. Foto: Shutterstock

Opatření valonské vlády

Valonská vláda se taktéž rozhodla odškodnit podniky zasažené krizí. Všechny sektory a činnosti, které byly pozastaveny, obdrží kompenzaci ve výši 5 000 eur. Vláda dále schválila pomoc v hodnotě 115 milionů eur na podporu nemocnic, zdravotnických a sociálních služeb. Z této hodnoty by měla být poskytnuta částka 56,55 milionů eur nemocnicím v první linii při řešení zdravotní krize. Dále byla vyčleněna mimořádná částka ve výši 1 milionu eur na posílení naléhavé potravinové pomoci. Tato částka bude určena pro 305 organizací, které nabízejí služby potravinové pomoci ve Valonsku, pro obchody se smíšeným zbožím a pro sociální restaurace. Finanční pomoc bude také nabídnuta zasaženým rodinám a seniorům.

V dubnu byl přijat plán „Get up Wallonia“. Jeho cílem je mimo jiné stanovit podpůrná opatření pro malé a střední podniky a OSVČ. Divadla a kina obdrží náhradu ve výši 2 500 eur. Byla sjednána také možnost půjčky 45 000 eur. Tato půjčka bude k dispozici společnostem, které potřebují hotovost. Valonsko je schopno poskytnout až 5 000 takových kreditů. Rovněž bude mobilizováno 25 milionů eur na výzkumné projekty prováděné valonskými společnostmi v souvislosti s COVID-19, jako je vývoj diagnostických a sérologických testů, ošetření nebo očkování.

Opatření bruselské vlády

Bruselská vláda rozhodla o poskytnutí jednorázové prémie 4 000 eur pro společnosti, které musely ukončit svou činnost, a schválila také příplatek pro dočasně nezaměstnané osoby ve výši 2,5 eur brutto/hod. Vláda taktéž uvolnila 110 milionů eur na podporu ekonomického sektoru hlavního města a dalších 22,5 milionu eur na podporu nových opatření v sociálním a zdravotnickém odvětví.

V bruselském regionu bylo rozhodnuto o tříměsíčním prodloužení podpory poskytované podnikatelskými družstvy v rámci projektů. Prodlouženy byly o čtyři měsíce také platby dědické daně. Bruselský region zároveň zavedl flexibilní výpovědní lhůty pro nájemce v Bruselu.

Bruselská vláda se také v neposlední řadě rozhodla pomoci útulkům a jezdeckým centrům, která čelí finančním potížím hlavně v souvislosti s krmením zvířat. Bylo rozhodnuto o poskytnutí mimořádného bonusu v rozmezí od 1 500 do 3 000 eur pro útulky v závislosti na jejich velikosti. Za předpokladu, že jsou provozována jako nezisková organizace a vlastní ustájené koně, obdrží 100 eur na krmivo/koně.

Tamara Katuščák, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Bruselu

Jana Gyűreová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Bruselu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět