Bavorský Memmingen staví novou kliniku, šanci mají i Češi

Bavorské město Memmingen plánuje postavit novou kliniku jako náhradu za současnou, již nevyhovující nemocnici. Město předpokládá investice ve výši minimálně 360 mil. eur. Na stavbě budou potřeba odborníci a dodávky všeho druhu: od bagrování až po vybavení budov. Vznikají tak příležitosti i pro české firmy z oboru stavebnictví a zdravotnických technologií.

Foto: Nickl & Partner

Jeden z největších stavebních projektů neuniverzitní kliniky v Bavorsku plánovalo město původně jen jako generální rekonstrukci současné kliniky, která se i kvůli pandemii ukazuje jako nevhodná. Ovšem po pečlivém přezkoumání rekonstrukce a analýzy ziskovosti současné kliniky a srovnání nákladů na výstavbu nové kliniky se město i bavorské ministerstvo zdravotnictví rozhodlo pro novou budovu jako ekonomičtější a funkčně rozumnější řešení.

Jako vedoucí tým pro projekt nového moderního zdravotního areálu si městská rada v Memmlingenu vybrala kancelář architektů Nickl & Partner s jejich partnery Süss a Horn + Horn. Areál kliniky bude stát u dálniční křižovatky na pozemku o rozloze 15 hektarů, které město minulý rok získalo od společnosti IKEA. Projekt zahrnuje výstavbu moderního kampusu, kde budou budovy denní kliniky, okresní nemocnice a oddělení ze současné kliniky. Součástí bude i budova zdravotnického střediska s ordinacemi a ošetřovatelská škola. Kromě budov se plánuje i výstavba parkoviště a infrastruktury v areálu, především cesty a zeleň. Zvláštní pozornost je věnována zvukotěsnosti, udržitelnosti, dostatku denního světla, sofistikovanému ventilačnímu systému a zeleným střechám.

Klinika se státní podporou

Po výběru hlavního projektového týmu je dalším krokem podání žádosti do státního programu výstavby nemocnic. Mělo by se tak stát do konce tohoto roku. Poté bude možné vyčíslit přesné náklady na výstavbu. Nyní se předpokládají náklady v objemu 360 mil. eur. Finanční podpora státu by mohla přesáhnout 260 mil. eur. Ředitel kliniky Maximilian Mai očekává, že pokud vše proběhne hladce, tak by přípravná fáze mohla proběhnout na jaře 2024 a stavba začít o rok později. Nová klinika by tak mohla být uvedena do provozu koncem roku 2029. Výstavba a vybavení nové kliniky budou potřebovat hodně dodavatelů, což představuje pro české firmy velkou příležitost k navázání spolupráce na projektu.

Pro zajímavost: současná klinika v Memmingenu s 500 lůžky a čtrnácti lékařskými odděleními je druhou největší klinikou ve Švábsku. V roce 2019 zde bylo léčeno 23 900 hospitalizovaných pacientů a 71 700 ambulantních pacientů bylo ošetřeno. Nová klinika nabídne více lůžek i prostoru a lepší vybavení.

Zuzana Zechovská, ekonomická expertka, Generální konzulát Mnichov

Jan Kreuter, ekonomický diplomat, Generální konzulát Mnichov

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět