Bavorsko plánuje výstavbu potrubí na vodík. Poteče i plynovody

V energetické krizi se zvyšuje poptávka po alternativních zdrojích, jímž je i vodík. Bavorsko má proto v plánu vytvořit dostatečnou infrastrukturu pro připojení k evropské síti vodíkového potrubí. Chce upravit plynovody a nově postavit vodíková potrubí, což představuje příležitost pro české firmy.

Ilustrační foto: Shutterstock

Cílem Bavorska je do roku 2030 ve velkém množství využívat zelený vodík. Pro transport z dodavatelských zemí je nutná výstavba potřebné infrastruktury. V příštích deseti letech má být podle návrhu vývojového plánu provozovatelů plynovodů a vodíkových potrubí Ferngas, Bayernets und OEG nově postaveno 150 kilometrů vodíkového potrubí a předěláno 700 kilometrů plynovodů, aby jimi mohl proudit také vodík. Od velkých producentů, kterými je například Skotsko či Tunisko, bude zelený vodík distribuován v celé Evropě. Pro Bavorsko je nezbytné zajištění dostatečné infrastruktury pro připojení k evropské síti vodíkového potrubí a také podpis dodavatelských smluv s producenty zeleného vodíku.

Podpora zeleného vodíku

Bavorská vláda zatím plán výstavby infrastruktury vodíkového potrubí finálně neschválila, obecně však tuto výstavbu a využití zeleného vodíku podporuje. Bavorský ministr průmyslu Hubert Aiwanger se označuje za příznivce vodíku a už delší dobu vyzývá spolkovou vládu k větší rychlosti při vytváření podmínek pro využití zeleného vodíku. „Musíme naše plynovody co nejrychleji připravit na vodík,“ prohlásil nedávno Hubert Aiwanger. Zastánce má vodík také mezi zástupci bavorské ekonomiky. Podle předsedy Svazu bavorského hospodářství (vbw) Bertrama Brossardta je v budoucnu připojení této spolkové země k evropské síti vodíkového potrubí nezbytné pro dostatečné energetické zásobování bavorské ekonomiky. Brossardt očekává, že současná energetická krize urychlí výstavbu vodíkového potrubí, protože cena plynu bude dlouhodobě vyšší než dříve. Velký zájem o využití vodíku má především chemický průmysl. Společnost Wacker Chemie z bavorského Burghausenu uvedla, že bude potřebovat do roku 2030 až 15 tisíc tun zeleného vodíku k materiálovému využití. Také další průmyslová odvětví se připravují na nasazení zeleného vodíku.

Schéma vedení vodíkových potrubí v Bavorsku. Vizualizace BR

Využití v dopravě i průmyslu

Spolková vláda ve své národní vodíkové strategii podporuje rozsáhlé použití vodíku a poukazuje na různé formy jeho využitelnosti a s tím spjaté benefity pro životní prostředí. Vodík je možné využít v průmyslu, dopravě a také v energetice. Při výrobě železa může tento plyn nahradit uhlí jako redukční činidlo, v chemickém průmyslu může být vodík použit jako surovina místo ropy. Dále ho lze využít jako pohonnou hmotu. Pomocí palivových článků je možné z vodíku získat také tepelnou a elektrickou energii. Prioritou je především zelený vodík. Při výrobě pomocí elektrolýzy vody je v tomto případě používána výhradně elektřina z obnovitelných zdrojů. Spolková vláda přisuzuje zelenému vodíku důležitý přínos pro redukci emisí, a tím pádem pro splnění klimatických cílů.

Výstavba nových vodíkových potrubí v Bavorsku bude vyžadovat různé typy zemních, stavebních a instalatérských prací. Tento projekt proto představuje atraktivní příležitost pro české firmy z různých odvětví, například pro stavební firmy, výrobce potrubí, instalatérské firmy a společnosti nabízející zemní a zahradnické práce.

Obchodní úsek Generálního konzulátu v Mnichově bude sledovat další vývoj této plánované výstavby a je připraven poskytnout asistenci českým firmám ve vyhledání relevantních informací a kontaktních osob a účasti ve výběrových řízeních. Nově vypsané tendry je možné sledovat na bavorském státním portálu.

Petr Janoušek, ekonomický expert, Generální konzulát ČR v Mnichově

Lukáš Opatrný, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Mnichově

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět