BAVORSKO MÁ S VODÍKEM VELKÉ PLÁNY, KOMUNÁLNÍ PROJEKTY JDOU PŘÍKLADEM

S vodíkem v Bavorsku jsou spojena velká očekávání. Měl by se využívat v dopravě, průmyslu i energetice a přispět tak v příštích letech nejen ke splnění ambiciózních klimatických cílů Bavorska, ale také významně povzbudit růst bavorské ekonomiky. Zároveň se Bavorsko ale bude muset vypořádat s otázkou kapacity obnovitelných zdrojů pro výrobu dostatečného množství tzv. zeleného vodíku.

Foto: Siemens

Velkým úkolem je také výstavba vodíkové přenosové sítě a její napojení na evropskou soustavu vodíkovodů. Nicméně poptávka po vodíku v Bavorsku roste a v praxi již fungují celé modelové regiony založené na vodíkových technologiích. Ambiciózní plány Bavorska v rozvoji vodíku skýtají řadu příležitostí, které mohou být také pro české firmy, komunální subjekty nebo univerzity velmi zajímavé.

MOTOR BAVORSKÉ EKONOMIKY?

Bavorsko plánuje dosáhnout čisté klimatické neutrality do roku 2040. To je ještě ambicióznější plán, než si stanovila Evropská unie, a podle toho také Bavorsko přistupuje k rozvoji klimaticky šetrných technologií v energetice, dopravě a průmyslu. Významnou součástí těchto plánů je vodík a jeho využití v souvislosti s klimatem a hospodářským růstem. Dle své vlastní vodíkové strategie se má Bavorsko v příštích letech stát jedním z evropských premiantů v oblasti vodíkových inovací a technologií. Do vodíku hodlá tato spolková země investovat více než 700 milionů eur s tím, že vodíkové hospodářství se má stát jedním z motorů bavorské ekonomiky.

Své cíle již Bavorsko naplňuje konkrétními kroky. Snaží se například podporovat co nejvíce výzkumných projektů a postupně zvyšovat produkční kapacity vodíku. Probíhají investice do testování a vývoje elektrolyzérů a do vozidel na vodíkové palivové články. Postupně se zvyšuje počet vodíkových čerpacích stanic a vozidel na vodík. Rozšiřuje se také počet modelových vodíkových regionů v Bavorsku a připravuje se masivní výstavba vodíkové přenosové infrastruktury, která má propojit jednotlivé projekty a připojit Bavorsko k evropské síti.

BEZ DOVOZU TO NEPŮJDE

Ačkoliv Bavorsko využívá v energetice ve velké míře obnovitelné zdroje, jejich kapacita v budoucnu nebude stačit na pokrytí rostoucí bavorské poptávky po zeleném vodíku. Bavorsko tedy bude muset značné množství zeleného vodíku dovážet z jiných zemí. Do roku 2030 chce postavit nejméně 150 km nových vodíkovodů a dalších 700 km plynovodů přebudovat na vodík. Výstavbu distribuční sítě by měly pokrýt státní finance, které budou provozovatelé soustavy v dalších letech splácet, až budou přepravovat samotný vodík.

V současné době tvoří většinu spotřeby vodíku v Bavorsku petrochemický průmysl, který však primárně využívá tzv. šedý vodík z plynu. Hlavní spotřebitelé zeleného vodíku v příštích letech mají být bavorské sektory průmyslu, dopravy a energetiky. Průmysl chce zelený vodík využívat například v produkci oceli, ve své výrobě s vodíkem počítají také výrobci plochého skla či polovodičů. V dopravě má být vodík využíván primárně v autobusové a nákladní dopravě. V roce 2025 chce mít Bavorsko v provozu 500 veřejných autobusů na vodík a stejný počet nákladních vozidel. Zatím má však Bavorsko v provozu jen zhruba 20 veřejných čerpacích stanic a do budoucna potřebuje za pomocí státních dotací tento počet podstatně zvýšit.

VODÍKOVÉ „BATERKY“

S vodíkem Bavorsko v budoucnu počítá také při produkci elektřiny, tepla a pro uchovávání energie. Německo – a tedy i Bavorsko – plánují, že by vodík mohl kompenzovat výpadky ve výrobě elektřiny pomocí obnovitelných zdrojů. Plynové elektrárny by perspektivně měly být zčásti přebudovány na využívání vodíku a měly by pak zásobovat průmyslové oblasti s vysokou spotřebou elektřiny jako například tzv. chemický trojúhelník na jihovýchodě Bavorska, který je zároveň dobře napojený na distribuční sítě. První vodíkové elektrárny mají být připojeny do bavorské sítě již v roce 2030. Problém jsou však vysoké investiční náklady, které se neobejdou bez státních dotací.

MODELOVÉ REGIONY

Za účelem rozvoje vodíkového sektoru vznikají za pomoci spolkové finanční podpory v Bavorsku tzv. vodíkové modelové regiony (Wasserstoffmodellregionen). V těchto regionech elektrolyzéry vyrábí zelený vodík, který je pak využíván pro různé účely ve výrobním průmyslu či dopravě. V Bavorsku již existuje 13 takových modelových regionů, které mají tři různé kategorie podle toho, jaké technologie využívají a jak jsou ve svých aktivitách daleko. Jde tedy převážně o projekty na komunální úrovni, na kterých se má dále stavět rozvoj vodíkového hospodářství v Bavorsku.

Jeden z takových regionů je například v okolí města Wunsiedel, kde společnost Siemens od roku 2022 provozuje největší bavorský elektrolyzér na zelený vodík vyrobený ze solárních a větrných elektráren. V regionu Wunsiedelu jsou pak zákazníci pro tento vyrobený vodík ze sklářského a keramického průmyslu, jsou to také dopravní společnosti a dodavatelé do automobilového průmyslu.

ŠANCE PRO ČESKO

Bavorské plány spojené s vodíkem skýtají řadu možností pro Česko – ať jde o vzájemné propojení vodíkové infrastruktury, zapojení firem do výrobních či výzkumných projektů, komunální spolupráce v pohraničí či univerzitní propojení například formou přeshraničních projektů Interreg. Klíčovými partnery v oblasti vodíku jsou koordinační instituce Zentrum Wasserstoff Bayern, odborná platforma Wasserstoffbündnis Bayern, agentura Bayern Innovativ a regionální hospodářské komory, s nimiž Generální konzulát ČR v Mnichově může českým zájemců pomoci navázat kontakt.

Lukáš Opatrný, konzul pro ekonomiku a politiku, Generální konzulát ČR v Mnichově

Petr Janoušek, ekonomický expert, Generální konzulát ČR v Mnichově

František Strnadel, stážista, Generální konzulát ČR v Mnichově

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět