BAVORSKO CHYSTÁ VÝSTAVBU STOVEK KILOMETRŮ NOVÉHO ELEKTRICKÉHO VEDENÍ

V rámci řešení současné energetické krize a dlouhodobého zajištění dostatku energie plánuje Bavorsko výstavbu stovek kilometrů elektrického vedení. Hlavním projektem jsou přenosové soustavy Südlink a Südostlink, která mají transportovat elektrickou energii z větrných elektráren v severním Německu do Bavorska a Bádenska-Württemberska.

Ilustrační foto: Shutterstock

Bavorsko stavbu těchto přenosových sítí dlouho blokovalo, ale při dramatickém vývoji v evropské energetice za poslední rok se situace změnila. Zároveň hodlá Bavorsko v rámci osmi menších projektů vybudovat nová elektrická vedení, ve většině případů se jedná o rozšíření či náhradu již existujících sítí. Realizace projektů Südlink, Südostlink a také menších, výhradně bavorských projektů bude vyžadovat investice ve výši několika miliard eur a různé typy zemních, stavebních a instalatérských prací. Jedná se proto o atraktivní příležitosti také pro české firmy.

VELMI DRAHÉ PROJEKTY

Výstavba přenosových vedení Südlink a Südostlink patří aktuálně k nejdražším infrastrukturním projektům v Německu. Südlink a Südostlink budou tvořit dvě podzemní přenosová vedení vysokého napětí využívající stejnosměrný elektrický proud. Technologie stejnosměrného proudu byla zvolena, protože u ní dochází pouze k minimální ztrátě energie při transportu a je proto ideální pro přepravu elektrické energie na dlouhé vzdálenosti.

První větev vedení Südlink bude 703 kilometry dlouhá a povede z obce Brunsbüttel ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko na severu Německa do obce Großgartach v Bádensku-Württembersku, Bavorskem bude procházet na 114 kilometrech. Druhá větev spojuje na 558 kilometrech obce Wilster ve Šlesvicku-Holštýnsku a bavorskou obec Bergrheinfeld, která leží v oblasti Dolní Franky poblíž bývalé jaderné elektrárny Grafenrheinfeld. Bavorský úsek této druhé větve je 64 kilometry dlouhý. Větve vedení Südostlink spojují obce Wolmirstedt (Sasko-Anhaltsko) a Klein Rogahn (Meklenbursko – Přední Pomořansko) s jadernou elektrárnou Isar 2 nedaleko bavorského Landshutu. Úseky jsou dlouhé 538 a 758 kilometrů, Bavorskem Südostlink povede na 270 kilometrech. Náklady na bavorský úsek přenosového vedení Südostlink jsou odhadovány na 5 miliard eur, u přenosového vedení Südlink je předpokládána obdobná částka.

Přehled projektů výstavby elektrického vedení v Bavorsku: Žlutě jsou vyznačena přenosová vedení Südlink a Südostlink, světle modře náhrada a rozvoj již existujících vedení a tmavě modře výstavba nového nadzemního vedení. Zdroj: Tennet, grafika: BR

VÝRAZNÉ ZPOŽDĚNÍ

Přenosová vedení Südlink a Südostlink měla být dle původního plánu hotová v tomto roce, než měl být ukončen provoz bavorské jaderné elektrárny Isar 2. Záměrem bylo pomocí těchto sítí kompenzovat budoucí výpadek produkce elektřiny z atomových elektráren. Dokončení výstavby se však výrazně zpozdilo, termín pro uvedení do provozu je momentálně stanoven u vedení Südostlink na rok 2027 a u vedení Südlink na rok 2028. Důvodem pro toto zpoždění je především počáteční odmítavý postoj bavorské vlády a změna konceptu výstavby přenosových vedení.

V létě 2015 se zástupci spolkové a bavorské vlády nakonec shodli, že Südlink a Südostlink budou realizovány jako podzemní přenosová vedení. Původně měly být vedeny nad zemí. Kvůli této změně musel být koncept projektů vytvořen zcela nově.

U osmi menších bavorských projektů se jedná o výstavbu nadzemních elektrických vedení vysokého napětí, která mají zajistit dostatečné zásobování velkých měst a hospodářsky silných regionů, jako například chemického trojúhelníku u města Burghausen. Pouze u projektu Fulda-Main bude vystavěno zcela nové vedení, v případě ostatních projektů bude nahrazeno již existující vedení. Zodpovědná za většinu projektů je společnost Tennet z bavorského Bayreuthu. Nejdále je realizace tzv. Ostbayernringu u města Hof, nové vedení má být zprovozněno ještě v tomto roce, prodloužení do regionu Oberpfalz v roce 2025. Další projekty mají být dokončeny mezi lety 2026 a 2031, mimo jiné náhrada vedení severně od Mnichova a v okolí Norimberku.

PŘÍLEŽITOSTI V RŮZNÝCH OBORECH

Při výstavbě přenosových vedení Südlink a Südostlink musí být vytvořen dvacet metrů široký pás nad podzemním vedením, ve kterém nebudou stát žádné stromy a budovy. Poté bude vyhlouben 1,8 metrů hluboký příkop, do kterého bude vedení položeno. Potřebné kabely a roury budou na místo transportovány speciálními vozidly. Následně dojde k rekultivaci využité plochy. Také projekty nadzemního elektrického vedení budou vyžadovat různé typy zemních, stavebních a instalatérských prací, což představuje atraktivní příležitost pro české firmy z mnoha odvětví, například pro stavební firmy, výrobce součástek elektrického vedení, instalatérské firmy a zahradnictví.

Obchodní úsek Generálního konzulátu v Mnichově bude sledovat další vývoj těchto projektů výstavby elektrického vedení a je připraven poskytnout asistenci českým firmám ohledně vyhledání relevantních informací a kontaktních osob a účasti ve výběrových řízeních. Nově vypsané tendry mohou české firmy sledovat na portálu Auftragsvergaben aus Bayern.

Petr Janoušek, ekonomický expert, Generální konzulát ČR v Mnichově

Lukáš Opatrný, ekonomický konzul, Generální konzulát ČR v Mnichově

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět