BALKÁNSKÉ ZEMĚ PROPOJÍ NOVÁ ŽELEZNICE 

Českým společnostem se nabízí skvělá možnost zúčastnit se projektu výstavby železničních tratí na Balkáně. Odložený projekt bude nakonec realizován. Ve skutečnosti půjde o dvě výběrová řízení, první na výstavbu železnice ze Severní Makedonie do Albánie a druhé na trať ze Severní Makedonie do Bulharska.

Nádraží ve Skopji. Foto: Shutterstock

České firmy mají zájem participovat na výstavbě v obou případech. Není žádným tajemstvím, že železniční infrastruktura v Severní Makedonii je ve špatném stavu. Předchozí vláda několikrát oznámila start projektu výstavby železnic, ale vždy byly problémem finance. Aby se mohl projekt uskutečnit, rozhodla se poskytnout finanční pomoc Evropská unie.

EU bude projekt financovat částkou ve výši zhruba 30 milionů eur a makedonská strana by měla zabezpečit dalších 600 milionů eur. Projekt se skládá ze dvou částí, přičemž první část je železniční trať z Kičeva až k hranici s Albánií v délce 63 kilometrů, zatímco druhý úsek z Kumanova k hranici s Bulharskem dosahuje 90 kilometrů.

Tunely, mosty, signalizace

Díky dokončení obou úseků dosáhne celková délka tratě přibližně 315 kilometrů. Projekt zahrnuje železniční trať, uzemnění, tunely, mosty, nadjezdy, opěrné zdi, obslužné prostory, železniční stanice, elektrifikaci, instalaci telekomunikačních zařízení a signalizaci. Očekává se, že vlaky přepraví denně asi 2000 cestujících a 12 nákladních vozů. V současnosti je hotový koncepční návrh řešení pro železnici, dalším krokem budou výběrová řízení na dodavatele stavby. Očekává se, že výstavba začne v roce 2021 a bude dokončena do konce roku 2025.

České společnosti, které by se chtěly tohoto projektu zúčastnit, mohou najít další informace online na webu Ministerstva dopravy Severní Makedonie nebo se obrátit na obchodní úsek velvyslanectví České republiky ve Skopji.

BOHUSLAV ZAVADIL, obchodní rada, velvyslanectví ČR ve Skopji

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět