ÁZERBÁJDŽÁNŠTÍ EXPERTI SE V ČESKU ZAJÍMALI O VYUŽITÍ ODPADŮ

Nakládání s odpady v Ázerbájdžánu čelí výzvám v oblasti logistiky, dopravy, financování i jeho řízení. Vláda hledá způsoby, aby se hospodaření s odpady stalo efektivnější, šetrnější k životnímu prostředí a udržitelnější. Jednou z cest je i hledání dobrých příkladů v zahraničí, Česko nevyjímaje. Na své misi se ázerbájdžánští experti zajímali o třídění, zpracování i energetické využití odpadů.

Ilustrační foto: Shutterstock

Mise, kterou letos v únoru zorganizovalo Velvyslanectví ČR v Baku společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO), se zúčastnili zástupci Ministerstva ekologie a přírodních zdrojů Ázerbájdžánu, Ministerstva ekologie Nachičevanské autonomní republiky, lankaranské gubernie a státní společnosti Tamiz Shahar zodpovídající za odpady v hlavním městě Baku a jeho okolí.

Program byl organizován na míru na základě předem diskutovaných preferencí. Experti byli přijati na MPO, kde představili svá očekávání od pracovní cesty do Česka. V rámci celodenního programu v Brně česká strana představila pojetí odpadového hospodářství, práce i plány do budoucna, diskutovalo se o koncepci nakládání s odpady v rámci měst a obcí, experti navíc měli možnost navštívit sanitární skládku. V SAKO Brno si účastníci mise prohlédli energetické využití komunálních odpadů a první dotřiďovací linku plastového dopadu v Česku. S ohledem na chystané regionální strategie navštívili také překládací stanici komunálního odpadu a stanici fluidního spalování upraveného odpadu RDF. Prohlédli si také unikátní zařízení na zpracování nebezpečného odpadu v Mělníku.

Většina odpadu v Baku končí na skládce

Ázerbájdžán má strategické dokumenty týkající se nakládání s domácím odpadem, aktivity ze strany vlády neutichají a sektorová legislativa se nadále rozvíjí. Nejvýznamnějšího pokroku bylo dosaženo při zpracování odpadu v Baku, kde se o odpady po svozu stará státní společnost Tamiz Shahar. V průmyslovém parku Balachani byla vystavěna spalovna odpadů, která ročně vygeneruje elektřinu pro město o 300 tisících obyvatelích, a současně jediná sanitární skládka v Ázerbájdžánu. Obyvatelé města se snaží o recyklaci a druhotné zpracování odpadů. I tak v roce 2022 skončilo 78 % z 2,6 mil. tun odpadu vyprodukovaného v Baku a jeho předměstích na skládce na bakinském předměstí Balachani. Společnost Tamiz Shahar společně s metropolí tak spouští pilotní projekty zaměřené na recyklaci odpadů.

FOTOGALERIE

 

Expertní mise z Ázerbájdžánu si v Česku prohlédla třídění i energetické využití odpadu. Foto Velvyslanectví ČR v Baku

Regiony řeší svoz odpadu

V regionech je veškerá práce na bedrech „krajských“ měst. Každý region by měl vytvořit vlastní strategii nakládání s odpady. Světová banka ve svých doporučeních navrhla vytvoření paprskovitých regionálních center, do nichž se mají pomocí překládacích stanic svážet odpady z celého regionu a následně zpracovávat. Zástupci místních samospráv začínají vytvářet s pomocí Ministerstva ekologie Ázerbájdžánu své vlastní regionální strategie a schémata svozu komunálního odpadu. Zároveň se otevírá otázka zpracování nebezpečného odpadu.

Klára Zeldová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Baku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět