ÁZERBÁJDŽÁN VEDLE ROPY A PLYNU EXPORTUJE ČÍM DÁL VÍCE TAKÉ ELEKTŘINU

Ázerbájdžán je klíčovým dodavatelem ropy a zemního plynu do řady zemí EU a Středomoří a jeho pozice se v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině pravděpodobně ještě zvýší. Země ale usiluje také o větší podíl energie z obnovitelných zdrojů a stává se významným exportérem elektřiny.

Ilustrační foto Shutterstock

Ambiciózní směr využívání energetických zdrojů obsahuje plán Ázerbájdžán 2030. Mezi jeho priority patří čisté životní prostředí, jehož součástí je využívání „zelených“ technologií, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v primární spotřebě a omezení nežádoucích dopadů na klima. Země chce snížit emise skleníkových plynů o 35 % do roku 2030. Ázerbájdžán má také zájem o šetření plynu pro domácí spotřebu, což je příležitostí pro další navýšení jeho exportu.

Letos byly zahájeny projekty investorů ze Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Projekt větrné elektrárny o plánované kapacitě 240 MW saudské společnosti ACWA byl na největrnějším místě země, Abšeronském poloostrově, zahájen již loni. Elektrárna sníží emise CO2 o 300 tisíc tun ročně a má potenciál zásobit elektřinou na 300 tisíc domácností. Stavba solární elektrárny Garadagh s plánovaným výkonem 230 MW byla odstartována v březnu 2022 a do konce roku 2022 by měla dodávat elektřinu do sítě. Znamená úsporu 2 tisíce tun za rok a elektřinu bude dodávat do 110 tisíc residenčních objektů. Po zapojení obou elektráren do elektrické infrastruktury by měla Ázerbájdžánu ušetřit až 300 mil. m3 plynu ročně, které budou moci být využity pro export.

Elektřina výhradně z plynu

Zemi se také otevírá příležitost k navýšení objemu exportu elektrické energie do sousedních států. Ázerbájdžán si klade za cíl stát se nejvýznamnějším výrobcem a vývozcem elektřiny v regionu. V roce 2021 bylo exportováno rekordních 1,7 mld. kWh elektřiny vyrobené výhradně pomocí plynu a prioritou je další navyšování tohoto exportu. Plynofikace v zemi podle oficiálních vládních statistik dosáhla v loňském roce 97 %, premiér Ali Asadov však připouští přetrvávající výzvy v oblasti vnitrostátních dodávek. Zapojení soustav vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů energie do elektrického systému je prioritou pro příští roky. Infrastruktura přenosových sítí však není prozatím na příjem takového množství elektrické energie připravena, je proto nutná její modernizace a rozšíření kapacit.

Země proklamuje potenciál využívání obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 27 000 MW. Díky vysokému počtu slunečných dnů má největší podíl solární energie, asi 23 000 MW. V zemi neutuchajícího větru má své místo také větrná energie, a to s potenciálem 3 000 MW. Velký důraz je přisuzován také malým vodním elektrárnám na rychlých vodních tocích, ty mají disponovat potenciálem až 500 MW.

Loni došlo k rekonstrukci několika vodních elektráren a zahájení projektů stavby elektráren nových. Výstavba dalších zdrojů elektrické energie má pokračovat také letos, kdy jsou dle Ministerstva energetiky plánovány tendry na elektrárny o celkové kapacitě 700 MW. Na letošek je naplánována rekonstrukcepěti5 malých vodních elektráren o kapacitě 27 MW, výstavba několika nových (soustava vodních elektráren o kapacitě 20 MW) a dvou větrných parků o kapacitě 100 MW.

Baku Energy Week

V červnu se v Baku uskuteční tradiční akce věnovaná energetice, nově pod názvem Baku Energy Week, v minulosti se jednalo o spojené veletrhy (Baku Oil & Gas, Caspian International Power a Alternative Energy Exhibition). Program kromě veletrhů zahrnuje také konferenci, která se zaměřuje na budoucnost energetiky, dopady pandemie nemoci covid-19 na energetický sektor, včetně prognóz obnovy, či využívání umělé inteligence pro ropné a plynárenské technologie. Velvyslanectví ČR v Baku a zahraniční kancelář CzechTrade organizují na Baku Energy Week misi českých společností.

V případě zájmu kontaktujte obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky v Baku e-mailem (commerce_baku@mzv.cz) nebo telefonicky (+994 12 436 85 55), případně se obraťte na Levana Bokeriu, zástupce kanceláře CzechTrade v Baku (levan.bokeria@czechtrade.cz).

Klára Zeldová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Baku

 

Oops, something went wrong.