ÁZERBÁJDŽÁN ČELÍ NEDOSTATKU VODY, ŘEŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana životního prostředí je jednou z priorit ázerbájdžánské vlády do roku 2030. Hlavní pozornost je věnována nakládání s vodou a odpadovému hospodářství. Nedostatek vody je palčivým problémem na území celého státu, vláda se ho snaží urychleně řešit.

Ilustrační foto: Shutterstock

Velvyslanectví ČR v Baku se tématu hospodaření s vodou věnuje dlouhodobě, sleduje problematiku investičních pobídek, inovativních projektů i přenosu know-how. Společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR proto na přelomu února a března uspořádalo incomingovou misi ázerbájdžánských expertů z Ministerstva ekologie Ázerbájdžánu, státní Ázerbájdžánské meliorační a vodohospodářské společnosti zabývající se zavlažováním a dopravou užitkové vody a státní společnosti AzerSu zastřešující vodovodní a kanalizační služby v celé zemi.

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE S ČESKEM

Program byl účastníkům zorganizován na míru. Experti byli přijati představiteli Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Dále měli možnost seznámit se s aktivitami subjektů sdružujících české společnosti v sektoru – Asociace pro vodu ČR a Sdružení vodovodů a kanalizací ČR. Při jednání se zástupci Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT, Povodí Vltavy a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy byly projednány možnosti budoucí spolupráce jednotlivých institucí při přenosu know-how a na vědecké bázi. Experti jednali také se společnostmi GeotestDEKONTAZikmund Electronics a Mavel.

Na česko-ázerbájdžánské business konferenci ke Smíšené komisi pro hospodářskou, vědeckotechnickou a kulturní spolupráci byl navíc uspořádán kulatý stůl věnovaný technologiím pro hospodaření s vodou, jenž byl velice pozitivně hodnocen jak českými podnikateli, tak ázerbájdžánskými experty.

ZASEDÁNÍ SMÍŠENÉ KOMISE

  1. zasedání Smíšené komise pro hospodářskou, vědeckotechnickou a kulturní spolupráci mezi Českou republikou a Ázerbájdžánem se uskutečnilo v Praze na začátku března po delší pauze způsobené covidovou pandemií. Početná ázerbájdžánská delegace byla vedena náměstkem ministra hospodářství Sahibem Mammadovem. České straně předsedal náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák. Jednání expertů se zaměřila na inovativní technologie v oblasti energetiky, životního prostředí a zemědělství, dále na dopravu, vědu a výzkum i investice.

Business konference s názvem „Conference on Trade, Investment and Business Relations between the Czech Republic and the Republic of Azerbaijan“ se zúčastnilo na 100 účastníků z řad firem, zástupců českých a ázerbajdžánských institucí a dalších stakeholderů. Účastníci měli možnost seznámit se s podmínkami pro vstup na ázerbájdžánský trh a možnostmi pro investice.

Klára Zeldová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Baku

 

FOTOGALERIE

Foto: AZPROMO, Velvyslanectví ČR v Baku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět