Ázerbájdžán bojuje s nedostatkem vody reformou a inovacemi

Největšími přírodními hrozbami jsou pro Ázerbájdžán nejen zemětřesení a záplavy, ale zejména sucho. Vláda se proto rozhodla bojovat s nedostatkem vody reformou vodohospodářského systému, který by měl být efektivnější.

Ilustrační foto Shutterstock

Ázerbájdžán, největší a nejlidnatější stát jižního Kavkazu, disponuje pouze 10 % z veškerých vodních zdrojů regionu, a pouze 30 % vody pramení na ázerbájdžánském území. Země letos čelí historicky nejnižší úrovni hladiny na vodních tocích. Abnormální sucho masivně postihlo zemědělskou činnost, která využívá 70 % veškeré dostupné sladké vody. Především byla postižena oblast centrálního Ázerbájdžánu, kde je dlouhodobě evidováno nejméně srážek. Zvýšila se tak ještě více závislost sektoru na zavlažování, jehož efektivita je velmi nízká.

Zavlažování je nadměrně ztrátové a v zemědělském sektoru se vody ztrácí 50–70 %. Hlavními důvody jsou nevhodná infrastruktura, zastaralé metody zavlažování, nedostatek pobídek pro šetření vodou i nerovnoměrné využívání závlahové vody. K největším ztrátám dochází během samotného procesu zavlažování, který je zaměřen na tradiční povrchovou distribuci vody. Využívané technologie jsou nejenom pracné a nákladné, ale také neúčinné. Voda při nich navíc není rovnoměrně distribuována mezi plodinami.

Vláda se snaží se situací bojovat reformami systému hospodaření s vodou. Letos v březnu došlo v oblasti k nejmarkantnějšímu posunu. Byly sjednoceny dvě hlavní státní organizace, které do té doby fungovaly ve vodohospodářství nezávisle na sobě. Od vzniku nové Agentury pro vodní zdroje si vláda slibuje zlepšení situace a vhodnější a účinnější přístup k využití vody. Skrze své dva výzkumné instituty plánuje řešit stávající problémy spojené s využíváním vody pomocí inovativních technologií. Jeden z nich je zaměřen na teoretické expertízy a druhý na R&D a praktická řešení.

Chystá se vodárenská konference

Zefektivnění vodního hospodářství se Ázerbájdžán snaží vyřešit inovacemi a předáváním know-how. V březnu 2024 se proto v Baku uskuteční 1. ročník mezinárodní výstavy a konference zaměřené na vodní management Baku Water Week, jehož cílem je přilákat investice a technologie. Ty by ideálně měly přispět k dalšímu rozvoji hospodaření s vodou v regionu. Na konferenci by se mělo diskutovat o nových projektech i spolupráci v oblasti využívání vody a inovací. V případě zájmu o více informací k akci kontaktujte obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky v Baku e-mailem (commerce_baku@mzv.cz) nebo telefonicky (+994 12 436 85 55).

Klára Zeldová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Baku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět