AUSTRALSKÉ STAVEBNICTVÍ ZAŽÍVÁ PRUDKÝ ROZVOJ

Australské stavebnictví zažívá prudký rozvoj, expanduje jak výstavba komerčních staveb, infrastrukturních projektů, tak především rezidenční výstavba. Ta je podporována místní vládou v rámci ambiciózního plánu výstavby 1,2 milionů domů během pěti let. České firmy se mohou na stavebním boomu podílet ve větší míře. Přispět k tomu může účast na letošním květnovém veletrhu Sydney BUILD, kde Velvyslanectví ČR v Canbeře organizuje vlastní expozici v rámci projektu ekonomické diplomacie.

Foto: Shutterstock

Odvětví stavebnictví po propadu během pandemie covidu-19 začalo od roku 2022 prudce expandovat a jen za loňské první pololetí zaznamenalo přírůstek o 8,4 %. V roce 2022 objem stavebních prací dosáhl 167 miliard australských dolarů (2 500 miliard korun) a stavebnictví zaměstnávalo 1,2 milionu pracovníků, což reprezentuje 8,4 % práceschopné populace. Na tvorbě HDP se stavebnictví podílí 7,1 %. Přes uvedené pozitivní výsledky produktivita stavebního odvětví zůstává stagnující a zaostává za srovnatelnými sektory. Stavebnictví je jedním z nejméně inovativních odvětví v Austrálii a bude vyžadovat zavádění nových technologií a postupů.

TUNELY, METRO, LETIŠTĚ

Doménou vládních opatření ve stavebnictví je ochrana životního prostředí, udržitelnost a využívání obnovitelných zdrojů. Výkon stavebnictví privátního sektoru přesahuje výkon veřejného sektoru. Dynamicky se rozvíjí všechny tři základní sektory: rezidenční výstavba, komerční stavby a infrastrukturní projekty, kdy mezi nejvýznamnější patří stavba sítě tunelů pro silniční dopravu v Sydney s názvem West Connex za 16 miliard AUD, probíhající rozšíření metra v Sydney za 12 miliard AUD či výstavba nového mezinárodního letiště. Z infrastruktury je nutno zmínit liniové stavby linek vysokého napětí pro přenos elektrické energie z míst výroby (s využitím obnovitelných zdrojů, jako je solární nebo větrná energie) do velkých aglomerací.

PODPORA REZIDENČNÍ VÝSTAVBY

Rezidenční výstavba je podporovaná řadou programů jak pro budoucí majitele (například garanční schéma na podporu koupě prvního bydlení), tak i  pro developery. Federální vláda schválila ambiciózní plán výstavby 1,2 milionu nových domů v dobrých oblastech do poloviny roku 2029 a v té souvislosti poskytne částku 10 miliard AUD do zvláštního fondu Housing Australia Future Fund. A další prostředky v hodnotě 3,5 miliardy AUD jsou vyčleněny na pobídky v jednotlivých státech. K naplnění svých cílů vláda schválila zásady reformy národního plánování, které na všech úrovních (stát, region, místo) řeší cíle výstavby obytných domů.

ČESKÝ POTENCIÁL

Na stavebním boomu v Austrálii se již nyní podílí svými dodávkami české firmy. Jde zvláště o dodávky stavebních strojů, izolačních materiálů nebo sklářská díla pro hotely a komerční výstavbu. Potenciál českých firem v oblasti stavebních materiálů a technologií je však větší.

Velvyslanectví ČR v Canbeře v této souvislosti realizuje projekt ekonomické diplomacie, v rámci kterého se uskuteční česká expozice na veletrhu Sydney Build 2024 od 1. května 2024 na výstavišti ICC v Darling Harbour. Cílem projektu je představit široké odborné veřejnosti na největším australském veletrhu zaměřeném na stavebnictví progresivní české technologie a řešení v oboru. Veletrh je zaměřen na pokrokové stavební metody a technologie, architektonická řešení, digitální řešení stavebních prací a zajištění efektivní dodávky tepla, elektřiny a vody pro budovy.

V pořadí již 8. ročníku největšího stavebního veletrhu v Austrálii se zúčastní odborná i laická veřejnost, stavbaři, architekti, techničtí pracovníci, developeři i pracovníci státních institucí. Očekává se účast zhruba 400 vystavujících firem, 500 špičkových odborníků v rámci doprovodné konference a seminářů a celkem přes 35 tisíc návštěvníků.

Projekt cílí na české firmy s unikátními a progresivními výrobky, službami a řešeními. Zájemci o účast mohou kontaktovat Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Canbeře, commerce.canberra@mzv.gov.cz.

Milan Vágner, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Canbeře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět