AUSTRÁLIE ZPŘÍSŇUJE DOVOZ KVŮLI ŠKŮDCI STROMŮ

Austrálie zavádí od září nová dovozní opatření kvůli výskytu kněžice mramorované v Evropě a severní Americe. Kněžice mramorovaná, která patří mezi ploštice, je jako invazní hmyz významným škůdcem. Napadá stromy, včetně ovocných, volně ležící dřevo i zeleninu. Australské ministerstvo zemědělství zařadilo Česko na seznam rizikových zemí.

Kněžice mramorovaná patří mezi škodlivý invazní hmyz. Foto: Shutterstock

Nová dovozní opatření budou platit od 1.září 2019 do 31. května 2020. Během uvedeného období budou australské orgány provádět kontroly vybraných druhů zboží z rizikových zemí. Takové zboží musí před vstupem na australský trh podstoupit ošetření.

Mezi rizikové zboží spadají kromě dřeva a dřevěných výrobků také elektrické přístroje, auta či letouny. Úplný seznam je možno nalézt na stránkách ministerstva zemědělství (Department of Agriculture). Na zboží nezahrnuté v seznamu se opatření vztahuje pouze pokud je převáženo ve stejném kontejneru nebo zásilce jako zboží rizikové.

Australské ministerstvo zemědělství uvádí na svých webových stránkách postup pro ošetření dováženého zboží před vstupem do Austrálie a také seznam oficiálních poskytovatelů ošetření na území Austrálie i mimo něj.

Pokud Australané odhalí dovoz neošetřeného rizikového zboží nebo bude zboží ošetřeno neschváleným poskytovatelem, tamní orgány zakážou jeho vykládku a bude vráceno.

Tomáš Kára, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Sydney

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět