AUSTRÁLIE ROZVÍJÍ VESMÍRNÝ PRŮMYSL, PODPORUJE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI

Australský vesmírný průmysl patří mezi prioritní obory australské vlády, která má zpracované dlouhodobé oborové strategie v jeho civilní i vojenské části. Vhodné geografické, ekonomické i životní podmínky, doplněné propracovanou infrastrukturou státních i privátních institucí a subjektů, dávají předpoklad dalšího úspěšného růstu tohoto odvětví.

Foto: Deep Space ACT

Australská vláda současně podporuje mezinárodní spolupráci ve vesmírném průmyslu s vybranými státy. To vše je vhodným předpokladem, přes velkou geografickou vzdálenost, pro navázání spolupráce i s českými partnery. Konkrétní první kontakty s českými firmami již byly navázány.

Na rozvoji oboru v Austrálii se podílí několik klíčových subjektů ve veřejném i soukromém sektoru. Hlavními zúčastněnými stranami ve veřejném sektoru jsou ministerstvo obrany a ministerstvo průmyslu, vědy a zdrojů a jemu podřízená Australská vesmírná agentura.

VESMÍRNÁ STRATEGIE

Australská vláda přijala dvě strategie, jejichž cílem je transformace a rozvoj australského vesmírného průmyslu. První strategii vydalo ministerstvo průmyslu, vědy a zdrojů v roce 2019 s názvem „Australská civilní vesmírná strategie 2019-2028“. Cílem této strategie je vytvořit globálně odpovědný a respektovaný kosmický sektor, který pozvedne celé hospodářství a bude inspirovat a zlepšovat život Australanů.

Druhou strategii vydalo ministerstvo obrany v roce 2022 a nazvalo ji „Australská obranná vesmírná strategie“. Strategie si klade za cíl připravit vesmírné kapacity (síly) k zajištění australských zájmů v míru i ve válce a zajistit civilní a vojenský přístup do vesmíru, integrovaný napříč celou vládou a ve spolupráci se spojenci, mezinárodními partnery a průmyslem. Samostatné rozvojové programy mají i jednotlivé federální státy, přičemž k lídrům patří Queensland a Jižní Austrálie. Zejména prvně jmenovaný stát má příhodné podmínky pro rozvoj vesmírných aktivit: geografické umístění poblíž rovníku, vhodné pro start raket, dále oblasti s nízkou hustotou osídlení a prostředí bez smogu včetně světelného.

MILIARDOVÝ OBRAT A INVESTICE

Podle australské agentury na podporu obchodu (AUSTRADE) zaznamenal vesmírný průmysl v roce 2021 obrat ve výši 4,5 miliardy australských dolarů (AUD) a očekává se, že v roce 2030 vzroste na 12 mld. AUD (175 mld. korun) s podílem 0,24 % na tvorbě hrubého domácího produktu. Jen soukromý sektor registruje více než 600 privátních organizací ve vesmírném odvětví. Investice do australského vesmírného sektoru v letech 2018-2023 dosáhnou výše 3 mld. AUD. Australská obranná vesmírná strategie stanovuje trajektorii obranného vesmírného úsilí do roku 2040. Je podpořena strukturálním plánem obranných sil Austrálie do roku 2020, který nastiňuje závazek ve výši 7-10 mld. AUD na vesmírné aktivity v příštím desetiletí.

V současné době Austrálie plánuje satelitní  a další programy v hodnotě přibližně 8 miliard AUD. Patří mezi ně například:

  • 4 mld. AUD na program australského obranného satelitního komunikačního systému (Joint Program 9102) – největší australský vesmírný program v civilní i obranné sféře,
  • 2 miliardy AUD na specializovanou konstelaci (navigační systém) pro poskytování služeb ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaisance) australským obranným silám a
  • v Austrálii vyrobené vozítko (rover) se zúčastní budoucí mise NASA Artemis, která se počátkem roku 2026 vydá na Měsíc, aby nasbírala měsíční půdu a zkusila získat ze vzorku kyslík.

ŠANCE PRO ČESKÉ FIRMY

České firmy a instituce z vesmírného sektoru, přes značnou geografickou vzdálenost, mají příležitost k navázání spolupráce s perspektivním australským protějškem. Jako příklad lze uvést rozvoj malých satelitů, který se řeší v obou zemích. Další oblastí jsou stratosferické balony a sondy nebo výpočty a datové analýzy využitelné při testování raketových motorů. Poslední dva uvedené příklady jsou již předmětem jednání mezi konkrétními českými firmami a privátním střediskem Space Centre Australia, které připravuje výstavbu kosmodromu v severní části Queenslandu.   

V příloze k tomuto článku je k dispozici sektorová zpráva „Australské vesmírné aktivity a průmysl“, kde jsou výše uvedené oblasti detailněji popsány. Příležitost pro české firmy setkat se osobně s partnery v Austrálii nabízí dvě připravované akce. V prosinci 2023 bude organizace Andy Thomas Space Foundation hostit 16. australské vesmírné fórum, na kterém vystoupí přední představitelé vesmírného průmyslu, proběhnou informativní panelové diskuse o aktuálních vesmírných tématech a průmyslových trendech a zúčastní se ho vystavovatelé z australského vesmírného průmyslu. Další mezinárodní událostí bude konání Mezinárodního astronautického kongresu (IAC) od 29. září 2025 v konferenčním centru ICC Sydney.

České firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci s australskými partnery v oblasti vesmírných technologií a aktivit, mohou kontaktovat Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Canbeře. Případné vytipování potenciálních oblastí českého zájmu v sektoru urychlí zprostředkování pracovních kontaktů s australskými firmami a institucemi.

Milan Vágner, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Canbeře

Sektorová zpráva o australském vesmírném průmyslu a aktivitách

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět