AUSTRÁLIE PLÁNUJE OBNOVU ZEMĚ PO POŽÁRECH

Požáry zdevastovaná Austrálie se chystá na obnovu země. Premiér Scott Morrison oznámil vznik federálního programu National Bushfire Recovery Fund pro pomoc postiženým obyvatelům a komunitám, ale i následnou obnovu infrastruktury a rezidenční výstavby.

Celkové škody požárů v Austrálii ještě nejsou zdaleka vyčísleny. Týká se to i dopadů na přírodní prostředí. Foto: Shutterstock

Počáteční vklad do fondu činí dvě miliardy australských dolarů, kromě toho bylo na obnovu přírodního prostředí vyčleněno dodatečných 50 milionů. Obnova bude částečně financována i ze soukromých sbírek.

Bezprecedentně rozsáhlé lesní požáry sužovaly Austrálii několik měsíců. Požárům padlo za oběť více než dvacet osob, další jsou pohřešovány, zničeno bylo přes 1800 domů, 100 tisíc obyvatel muselo opustit své domovy. Uhynulo 17 tisíc kusů skotu, děsivé jsou dopady na místní faunu. Odhadované dopady požárů na australskou ekonomiku dosahují 1,5 – 2,5 miliardy australských dolarů, postiženy jsou zejména turistika, zemědělství a maloobchod. Analytici odhadují snížení růstu australské ekonomiky o 0,3 % jak ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku, tak v letošním prvním čtvrtletí. 

Počáteční dvě miliardy do fondu obnovy nejsou konečná částka, jedná se o počáteční investici na období příštích dvou let. Ani odhady škod nejsou zdaleka finální. Nejpostiženějším státem je New South Wales, následovaný státem Victoria. Premiér Morrison hodlá k obnově země využít také část plánovaného přebytku státního rozpočtu na tento rok. Do rekonstrukce země se zapojí i armáda včetně povolaných rezerv.

ZMĚNA POSTOJE KE KLIMATICKÉ ZMĚNĚ 

Vládnoucí koalice částečně ustupuje od svého rezervovaného postoje ke klimatické změně. Za klíčové označuje nové nízkoemisní technologie, které pomohou dosáhnout významného snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Vládní podpora v rámci takzvaného klimatického balíku (Climate Solution Package) se zaměřuje především na využití biopaliv, bateriová úložiště či vozidla na elektrický pohon. Zároveň se ozývají politické hlasy volající po zřízení národních rezerv respirátorů a dalšího zdravotnického materiálu, který by bylo možné použít v případech přírodních katastrof podobného rozsahu.  

Australské plány na rozsáhlou obnovu země nastiňují příležitosti pro české firmy z mnoha oborů. To se týká například potenciálních dodávek pro různé infrastrukturní projekty, u nichž budou Australané klást zvýšené požadavky na ohnivzdornost – včetně obnovy škol, nemocnic, železnic a silnic. Dále je možné očekávat zvýšenou poptávku po zemědělských strojích při obnově farem, obnovitelných zdrojích a různých smart řešeních v oblasti ekologie a ochrany krajiny. 

TOMÁŠ KÁRA, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Sydney

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět