AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND PROSAZUJÍ ÚSPORNĚJŠÍ BUDOVY

Austrálie zahajuje novou etapu v úsilí zajistit vyšší energetickou úspornost budov. Plán „Trajectory for Low Energy Buildings“ akcentuje zateplování budov a implementaci chytrých řešení, avizuje další podporu obnovitelným zdrojům. Se stejnými záměry přichází Nový Zéland ve svém plánu „Building for Climate Change“.

Trend zeleného bydlení se prosazuje také v australském Sydney. Foto: Shutterstock

Australský plán cílí na implementaci pokročilých stavebních postupů při výstavbě nových budov a rekonstrukci těch stávajících, ať už se jedná o rezidenční či komerční objekty. Úpravy mají docílit snížení spotřeby energie, vyšší energetické a tepelné úspornosti, nižších výdajů domácností, zvýšení komfortu a v neposlední řadě vyšší odolnosti budov proti vlivům extrémního počasí. Nová opatření by měla být implementována v rámci aktualizace stavebního řádu (National Construction Code – NCC). Novozélandský program pak představuje podobný záměr, klade důraz na zateplení, izolační postupy včetně zasklení, hospodárnější využití vody a obnovitelných zdrojů k dosažení vyšší energetické úspornosti budov.

NIŽŠÍ STANDARDY VE SROVNÁNÍ S EU

V porovnání s evropskými standardy je tepelná ochrana obytných domů v obou zemích na nižší úrovni. Standardem jsou jednoduchá okna s netěsnícími dřevěnými rámy, absence jakýkoliv topných těles s výjimkou klimatizací, které ovšem ve starší zástavbě též chybí.

S ohledem na stávající plány lze očekávat poptávku po izolačních a zateplovacích produktech, dvojitých oknech, obecně úsporných technologiích a chytrých řešeních, jak pro komerční, tak rezidenční výstavbu. Výzvu pro výrobce může představovat několik podnebných pásem Austrálie a extrémní UV zátěž.

Stejně jako v případě předchozích vládních programů v případě osazování domů solárními panely a bateriovými úložišti lze v blízké budoucnosti očekávat vládní programy na podporu instalace zateplení a výstavbu energeticky úsporných obytných budov – na Novém Zélandu již nyní probíhá rozšíření programu „Homes and Communities Retrofit Programme“, v Austrálii si podpora nových stavebních metod našla cestu do programu výstavby bydlení pro členy ozbrojených sil.  

Tomáš Kára, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Sydney

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět