Argentinu sužuje byrokracie. Řada firem je v platební neschopnosti

Případy zahraničních dodavatelů, kteří od argentinských firem nedostávají za své zboží a služby zaplaceno, se dále množí. Nejhorší je situace v oblasti služeb, kde jsou zaznamenány případy až ročního zpoždění. V naprosté většině případů se nejedná o podvodný úmysl, ale o administrativní překážky, kterými vláda řeší nedostatek deviz.

Ilustrační foto Shutterstock

Prozatím trochu stranou od pozornosti světových médií prožívá Argentina jednu ze svých největších ekonomických krizí v historii. Ta má mimo jiné za důsledek fakticky platební neschopnost argentinských firem. Argentinská vláda v současnosti využívá administrativně náročný a nepříliš průhledný systém žádostí o povolení k importu, tzv. SIRA. V případě dovozu zboží musí být SIRA schválena do 90 dní od podání žádosti. Pokud během 90 dní žadatel neobdrží stanovisko, je SIRA automaticky považována za zamítnutou a je třeba podat žádost novou. V případě kladného stanoviska má argentinská centrální banka dalších 90 dní na vyplacení deviz (typicky USD). Od podání žádosti SIRA do zaplacení je tak třeba počítat s lhůtou 180 dní. Existují výjimky, jako jsou potraviny, základní materiál, zdravotnické pomůcky a podobně, které jsou schvalovány dříve. Naopak luxusní zboží může být schvalováno až rok. Žádosti SIRA jsou v pořadí schvalovány těmito úřady: AFIP (finanční úřad), Secretaría de Comercio (oddělení ministerstva hospodářství) a případně odborná ministerstva podle druhu importovaného zboží.

Firmám nejsou k dispozici žádná kritéria, podle jakých jsou SIRA schvalovány, respektive který druh zboží či jaké firmy mají přednost. Vše závisí na rozhodnutí úředníků Secretaría de Comercio.

Ještě komplikovanější je situace v oblasti služeb. Z čistě administrativních důvodů neumí finanční správa pracovat s termíny nastavenými legislativou. Dochází tak k neúměrným prodlevám v platbách i v případě, kdy byla SIRA již schválena. Jsou zaznamenány případy firem, které již na platbu za služby čekají více než rok.

Zemi čekají volby

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires situaci monitoruje. Českým firmám s obchodními vztahy s Argentinou lze doporučit, aby se s argentinskými protějšky domluvily na financování přes jinou zemi, nebo aby se obrnily trpělivostí. Neschopnost plateb je ve většině případů způsobeno administrativními překážkami, nikoliv podvodným úmyslem firem. Tato situace bude v Argentině trvat minimálně do nástupu nové vlády v prosinci 2023. V závislosti na výsledku prezidentských a parlamentních voleb však obdobné obtíže můžeme očekávat i v roce 2024. 

Radek Hovorka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět